Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom mozog pomaly degeneruje. Dôsledkom sú problémy s pamäťou, problémy s vykonávaním každodenných činností a problémy správania.

Prehľad o Alzheimerovej chorobe

Alzheimerova choroba je ochorenie spôsobené postupnou degeneráciou mozgu. Najčastejšie sa vyskytuje vo veku 65-70 rokov. U ľudí s Alzheimerovou chorobou vznikajú poruchy pamäti, myslenia, schopností a správania, ktoré sa postupom času zhoršujú. Tieto poruchy ovplyvňujú každodenný život postihnutého človeka, obmedzujú jeho nezávislosť až do stavu, kedy sa stane úplne závislým od pomoci druhých.
Alzheimerova choroba má veľký vplyv aj na pacientových opatrovníkov.1 Obyčajne sú to najbližší príbuzní, ktorí poskytujú chorému človeku domácu starostlivosť. Ide o náročnú a vyčerpávajúcu úlohu, ktorá predstavuje obrovskú emocionálnu a fyzickú záťaž.1
Alzheimerova choroba poškodzuje a zabíja bunky mozgu, čo vedie k významnému ubúdaniu mozgovej hmoty. Vzniká tiež nerovnováha látok prenášajúcich impulzy v mozgu (neurotransmiterov). Odpad, ktorý vzniká pri degenerácii mozgových buniek sa odborne nazýva „plaky“.

Symptómy

Prejavy Alzheimerovej choroby sa objavujú postupne, v priebehu niekoľkých rokov a u jednotlivých ľudí sa môžu líšiť. Obyčajne sa ako prvé príznaky prejaví zábudlivosť a mierna zmätenosť. Príznaky Alzheimerovej choroby môžu byť všeobecne rozdelené na príznaky súvisiace s myslením (kognitívne zmeny), príznaky súvisiace so schopnosťami a zručnosťami (funkčné zmeny) a príznaky spojené so zmenami v správaní a psychike.

 • Kognitívne zmeny – poškodenie krátkodobej pamäti (neschopnosť pamätať si nedávne udalosti, opakovanie sa, strácanie vecí v domácnosti, slabá schopnosť organizácie), ťažkosti s rozhodovaním, poruchy vnímania času a priestoru, znížená schopnosť učiť sa a problémy s rozpoznávaním priateľov a rodinných príslušníkov.
 • Funkčné zmeny – obmedzenie schopností vykonávať bežné každodenné činnosti, ako aj zložitejšie úlohy, napr. ťažkosti s narábaním s peniazmi, ťažkosti s udržiavaním osobnej hygieny, inkontinencia (problémy s udržaním moču), ťažkosti s obliekaním, poruchy rovnováhy a neisté pohyby. V konečnom štádiu sú pacienti trpiaci Alzheimerovou chorobou obyčajne úplne pripútaní na lôžko.
 • Zmeny správania a psychiky – spoločensky nevhodné správanie ako napr. bludy (halucinácie), podráždenosť až agresivita, depresia a iné poruchy nálady, či zmeny chuti do jedla a zmeny stravovacích návykov. Tieto zmeny ešte viac zhoršujú záťaž pre opatrovníka. Pre rodinu a opatrovníkov je mimoriadne ťažké vyrovnať sa s nimi a preto sú častým dôvodom pre umiestnenie pacienta do ústavnej starostlivosti.

10 Varovných príznakov4

 1. Výpadky pamäti, ktoré narušujú každodenný život
 2. Problémy s plánovaním a riešením problémov
 3. Problémy s dokončením bežných domácich a pracovných činností
 4. Dezorientácia v čase a v priestore
 5. Problémy s chápaním vizuálnych a priestorových súvislostí
 6. Problémy s hľadaním slov pri hovorení aj písaní
 7. Strácanie vecí a strata schopnosti znovu si vybaviť predchádzajúce činnosti
 8. Znížená schopnosť správneho úsudku
 9. Opustenie pracovných a spoločenských aktivít
 10. Zmeny nálady a osobnosti

Štatistiky

Na celom svete trpí demenciou 36 miliónov ľudí.2 Z týchto 36 miliónov ľudí až 28 miliónov ešte nebolo diagnostikovaných a preto sa nemôžu liečiť a nemajú prístup ani k informáciám a potrebnej starostlivosti.2 Každý rok je podľa odhadov identifikovaných 4,6 milióna nových prípadov.3 S postupným starnutím svetovej populácie sa predpokladá, že počet ľudí trpiacich demenciou sa každých 20 rokov takmer zdvojnásobí a do roku 2050 bude týmto ochorením trpieť 115 miliónov ľudí.2
Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Vyskytuje sa u 50-70% demencií.4
Celosvetovo predstavujú náklady súvisiace s demenciou viac ako 1% hrubého domáceho produktu. V USA to v roku 2010 bolo 604 miliárd USD.2

Diagnostika a starostlivosť

Ľudia, ktorí sa obávajú, že oni alebo ich najbližší majú príznaky Alzheimerovej choroby, musia navštíviť svojho lekára. Alzheimerova choroba sa diagnostikuje pomocou rozhovorov s pacientom a jeho opatrovníkmi. Na identifikáciu príznakov ochorenia a ich závažnosti existuje viacero vyhodnocovacích dotazníkov a škál. V niektorých prípadoch je potrebné urobiť aj krvné testy a použiť vyšetrovacie metódy na zobrazenie mozgu.

Alzheimerova choroba nie je – a to aj napriek intenzívnemu výskumu – v súčasnosti liečiteľná. Je však možné zlepšiť príznaky ochorenia. Liečba nedokáže zastaviť progresiu ochorenia, vie však dočasne spomaliť zhoršovanie príznakov demencie a tak zlepšiť kvalitu života pacientov a ich opatrovateľov. Výskumné centrá na celom svete pokračujú v nachádzaní účinnejších spôsobov liečby Alzheimerovej choroby, hľadajú sa cesty, ako oddialiť jej nástup a ako zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu ochorenia4.

Použitá literatúra

 1. Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
 2. Alzheimer Disease International. World Alzheimer Report 2011. The benefits of early diagnosis and intervention. Published by Alzheimer’s Disease International (ADI), September 2011.
 3. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366 (9503): 2112–2117.
 4. Alzheimer’s Association. Basics of Alzheimer’s disease: http://www.alz.org/alzheimers_disease_what_is_alzheimers.asp

Dôležité upozornenie

Táto stránka nenahrádza informácie, ktoré Vám môže poskytnúť lekár. Ak máte otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, poraďte sa s Vašim lekárom.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk