Ochorenia

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom mozog pomaly degeneruje. Dôsledkom sú problémy s pamäťou, problémy s vykonávaním každodenných činností a problémy správania.

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom sa v mozgu postupne strácajú nervové bunky, čo vedie k problémom s ovládaním pohybov a k iným sprievodným príznakom.

Prehľad našich liekov

O spoločnosti Lundbeck

Veda a výskum

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk