Veda a výskum (V&V)

Náš výskum a vývoj založený na interných a externých inováciách zameriavame na vývoj nových inovatívnych liekov v rôznych indikáciách ochorenia mozgu.

Veda a výskum

Základná biológia ochorenia

Výskum a vývoj v spoločnosti Lundbeck sa zameriava na objavenie a vývoj nových liečiv, ktoré sa cielene zameriavajú na základné mechanizmy ochorení mozgu. Vyžaduje si to komplexný výskum v biológii a mechanizmoch ochorení ako aj lepšie pochopenie výskumných cieľov a klinických výstupov. V priebehu rokov sme vybudovali širokú a robustnú platformu v psychiatrii a neurodegenerácii, čo nám umožňuje využívať malé molekuly, protilátky a vakcíny vo vývoji nových liekov, ktoré môžu účinnejšie liečiť symptómy a prípadne aj meniť priebeh ochorení. 

Strategické partnerstvá
Dlhoročné skúsenosti a neustála práca našej spoločnosti v rámci ochorení mozgu nám priniesla silnú globálnu spoluprácu v predklinickom a klinickom výskume neurovied. Je pre nás nevyhnutné, aby sme udržali naše silné interné kapacity v oblasti výskumu a vývoja a zároveň budovali externé aliancie na doplnenie našich interných kapacít pri využití príležitostí vytváraných inovatívnymi technológiami.

Spolu s inými spoločnosťami a akademickými inštitúciami sa Lundbeck zapája do úsilia v objavovaní molekúl a biomarkerov súvisiacich s ochoreniami mozgu. Spoľahlivé biomarkery sú však iba čiastočne známe. Najväčší pokrok sa dosiahol v neurologických ochoreniach ako je Alzheimerova choroba alebo Parkinsonova choroba ale už menší v psychiatrických ochoreniach. Žiaden krvný test alebo obraz mozgu nedokáže zatiaľ rozlíšiť, či niekto má napr. depresiu alebo bipolárnu afektívnu poruchu. Spoľahlivé biomarkery by výrazne zlepšili porozumenie, či nový kandidát na liek ovplyvňuje svoj cieľ a prípadne bráni rozvoju ochorenia. Tak by sa výrazne znížil vysoký výpadok nových chemických látok (New Chemical Entities) v klinickom výskume ochorení mozgu.

Lundbeck sa tiež pripojil ku genetickej spoločnosti 23andMe, Inc. a k inštitútu The Milken Institute v rámci veľkej novej štúdie s cieľom zvýšiť porozumenie príčinám depresívnej poruchy a bipolárnej afektívnej poruchy. Táto štúdia tiež skúma, ako sú tieto ochorenia a niektoré funkcie mozgu podmienené geneticky.

Ďalším príkladom je naša účasť v projekte RADAR-CNS s cieľom vyvinúť nové spôsoby monitorovania ochorení ako napr. depresia, epilepsia a skleróza multiplex prostredníctvom inteligentných náramkov a smartfónov. Tieto zariadenia by mohli s veľkou presnosťou na diaľku zmerať stav pacienta.

Prečítajte si viac o partnerstve s Lundbeckom

Budúca platforma
Naša stratégia V&V vytvára budúcu platformu, na ktorej dokáže Lundbeck objaviť a vyvinúť lieky s jasne dokumentovanými účinkami pre biologicky definované skupiny pacientov. Tento prístup je v neposlednom rade postavený na našom digitálnom prístupe k liečbe ochorení mozgu. Očakáva sa, že dopyt spoločnosti po takomto novom druhu liekov bude rásť.

Naša V&V organizácia
Ako stredne veľká farmaceutická spoločnosť  zdieľame spoločné hodnoty v našej celosvetovej práci a tým, že sa jasne zameriavame na našu stratégiu V&V. Výskum v Lundbecku je založený na snažení našich multidisciplinárnych kompetentných projektových tímov, našej vnútropodnikovej odbornosti v oblasti psychiatrických a neurologických porúch a našich najlepších technológiách. Pracujeme v nových, dobre vybavených laboratóriách. V každom projektovom tíme spájame naše najnovšie vedomosti z disciplín V&V s odbornosťou klinickej praxe a terapeutickými potrebami.

Globálne pokrytie
Naša V&V organizácia je medzinárodná a skladá sa z viac ako 800 angažovaných pracovníkov vedy a výskumu. Výskumná organizácia  sa nachádza v Kodani v Dánsku. Centrála vývoja je tiež v Kodani v Dánsku a má klinických výskumných pracovníkov a pracovníkov pre registračné otázky na celom svete.

Úcta voči jednotlivcovi
Vo V&V v spoločnosti Lundbeck pracujeme spolu ako jednotlivci, ktorí majú spoločné ciele. Snažíme sa neustále vyvíjať a zlepšovať naše vedecké a osobné zručnosti a kvalifikáciu. To nám umožňuje podporovať kariérne možnosti pre jednotlivca, ako aj udržiavať a rozvíjať naše kompetencie ako organizácie. Publikovanie vedeckých výsledkov je prirodzenou súčasťou našej participácie ako aktívneho člena medzinárodnej vedeckej komunity.

Pozrite si zoznam našich publikácií.

 Vývoj nového farmaceutického produktu

počet molekúl / počet pacientov

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk