Odborná verejnosť

Stránky určené pre odbornú verejnosť

Nasledujúce informácie sú určené len pre odbornú verejnosť (lekárov a farmaceutov). V prípade, že ich bude čítať laik, môže nesprávne porozumenie nasledujúcich textov vážne poškodiť jeho zdravie. Ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky)?

 

   
Áno, pokračovať Nie
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk