Pokrok v mysli (Progress in Mind)

Vylepšená liečba a lepší život pre ľudí s psychiatrickými a neurologickými poruchami

Vo svete trpí viac ako 700 miliónov ľudí psychiatrickými a neurologickými poruchami, čo predstavuje 13% celkového počtu postihnutí chorobami1. Pokrok v mysli je odpoveďou spoločnosti Lundbeck v prístupe ku globálnemu problému psychiatrických a neurologických porúch.

Spoločnosť Lundbeck sa venuje globálnemu problému ochorení mozgu svojím programom Pokrok v mysli (Progress in Mind).

Našim základom je pokrok
Ochorenia mozgu sú globálnym zdravotným problémom.2 K tomuto problému chceme pristupovať vylepšenými liečebnými postupmi a nepretržitým zameriavaním sa na nenaplnené potreby pacientov ako aj zvyšovaním informovanosti o veľkej ekonomickej i spoločenskej záťaži, ktorú psychiatrické a neurologické poruchy predstavujú.

Naše jedinečné postavenie špecialistov v oblasti psychiatrických a neurologických porúch chceme využiť na zvýšenie informovanosti o týchto ochoreniach a vyzvať medzinárodné spoločenstvo k väčšej akceptácii pacientov a rozšíreniu dostupnosti lepšej liečby.

 

Prečo musí vyše 700 miliónov ľudí na svete žiť s psychiatrickými a neurologickými poruchami?3

Prečo takmer 50% ľudí s psychiatrickými a neurologickými poruchami nedostávajú žiadnu liečbu?4

Prečo by mali ľudia s psychiatrickými a neurologickými poruchami žiť o 10-20 rokov menej ako ostatní?5

Prečo zažíva viac ako 70% ľudí s psychiatrickými a neurologickými poruchami diskrimináciu?6

Prečo 90% obetí samovrážd trpelo psychiatrickými a neurologickými poruchami?7

Naša angažovanosť
Globálny pokrok pre ľudí, ktorí žijú s psychiatrickými a neurologickými poruchami si vyžaduje komplexný prístup. Predovšetkým pokračujeme vo vývoji nových a vylepšených liečebných postupov a naďalej sa zameriavame na pacienta, aby sme mu zabezpečili opätovne získať príležitosť. Pracujeme ale aj na tom, aby naša vízia zahrňovala ďalšie dve základné dimenzie: vyzývame k zvýšenej podpore postihnutých rodín a nabádame komunity, aby zabezpečili lepšiu spoločenskú akceptáciu pacientov. 

Na zvýšenie informovanosti a predchádzaniu stigmatizácie využívame svoj hlas špecialistov v oblasti psychiatrických a neurologických porúch a šírime naše vedomosti o mnohých nenaplnených potrebách v liečbe psychiatrických a neurologických porúch. Pracujeme s profesionálnymi komunitami i komunitami pacientov a ponúkame vzdelávanie o týchto ochoreniach a podporné programy profesionálnym zdravotníckym pracovníkom, pacientom, aj ich rodinám. Naša globálna prítomnosť nám umožňuje, aby sa úspešné lokálne iniciatívy rozbehli do sveta a všade pomáhali pacientom k zmene.

PiM model

 

References

  1. http://www.ifpma.org/resource-centre/mental-and-neurological-disorders-innovative-therapies-innovative-collaborations-2/, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
  2. WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011
  3. http://www.oecd.org/els/soc/49227189.pdf
  4. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html, http://www.ifpma.org/resource-centre/mental-and-neurological-disorders-innovative-therapies-innovative-collaborations-2/
  5. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8.
  6. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, http://www.time-to-change.org.uk/what-are-mental-health-problems/stigma-discrimination
  7. http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php, https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Related-Conditions/Suicide, http://who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSM%2FPSM33_03%2FS0033291702006943a.pdf&code=6e086fc0f55440640244640216120c97
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk