Partnerstvo so spoločnosťou Lundbeck

Partnerstvá sú pre spoločnosť Lundbeck dôležitou súčasťou jej stratégie. Spoločnosť Lundbeck sa usiluje získať zvýšenú hodnotu z našich súčasných partnerstiev a neustále aktívne hľadať a prehodnocovať nové príležitosti.

Partnerstvo so spoločnosťou Lundbeck

V poslednom desaťročí  prispeli k nášmu postaveniu špecialistov v oblasti ochorení mozgu a expertov vo výskume neurovied najmä úspešné partnerstvá, od predklinických až po tie obchodné. Dôležitosť partnerstiev uznáva celá spoločnosť a neustále sa snažíme byť partnerom, ktorého si vyberiete.

Prečo mať Lundbeck za partnera?

1. Plne integrovaná spoločnosť 

Lundbeck je plne integrovanou spoločnosťou s približne 5 300 zamestnancami v 55 krajinách. Máme kľúčové znalosti a spôsobilosti v oblasti výskumu, klinického vývoja, výroby, marketingu a predaja. Partnerské produkty sa úspešne integrovali do nášho hodnotového reťazca – od predklinických produktov až po tie, ktoré sa na trhu predávajú.

2. Preukázaný postup vývoja produktov pre trh

Väčšina produktov spoločnosti Lundbeck, ktoré sa ponúkajú na trhu sú založené na úspešných interných inováciách a externých predklinických a klinických možnostiach. Výsledkom toho je veľké úsilie na uvedenie produktov Abilify Maintena®, Brintellix® a Rexulti®,  aby mohli byť celosvetovo dostupné pre ľudí s ochoreniami mozgu.

Úspech našich produktov, v celom procese od novej molekuly až po bezpečný hotový liek pripravený na trh, je zásluhou približne 1000 našich oddaných výskumných a vývojových pracovníkov, ktorí sú výlučne zameraní na ochorenia mozgu.

3. Potvrdenie komerčného úspechu 

Vďaka silnému postaveniu spoločnosti Lundbeck a jej globálnej prítomnosti sú naše produkty komerčne úspešné. Na rôznych trhoch po celom svete predávame lieky na liečbu mnohých ochorení mozgu.

 Tento úspech je založený na veľkej globálnej infraštruktúre na predaj a marketing s približne 2900 zamestnancami a silnými regionálnymi obchodnými schopnosťami. Naša angažovaná komerčná organizácia sa venuje tomu, aby sa liečba dostala k pacientom, ktorí ju potrebujú.

4. Orientácia na ochorenia mozgu

Lundbeck stavia na svojich vlastných inováciách a externých licenčných zmluvách a má vyše 70-ročné skúsenosti v psychiatrii a neurológii. Naše vedecko-výskumné a obchodné tímy sa venujú ochoreniam mozgu a máme silnú sieť medzi špecialistami v oblasti psychiatrie a neurológie, ako aj medzi všeobecnými lekármi.

Našou stratégia je rozširovanie a investícia do rastu. Budeme stavať na našich východiskách a expertíze v neurovedách. Budeme rozširovať náš záber v ochoreniach mozgu a urýchľovať inovácie, aby Lundbeck rástol. Urýchlením snahy v hľadaní externých inovácii, ktoré sa spoja s našimi, doplníme naše produkty a vytvoríme premieňajúce terapie v neustálom prúde komerčných príležitostí.  Ochorenia mozgu patria medzi najväčšie globálne bremená: očakáva sa, že počet pacientov v nasledujúcich rokoch porastie a neuspokojené zdravotné potreby v tejto oblasti sú zásadného charakteru.

5. Flexibilné a rýchle rozhodovanie o partnerstvách

Vrcholový manažment spoločnosti Lundbeck sa zaväzuje vyhodnocovať partnerstvá a vytvoril postup, ktorý zabezpečuje štruktúrované a rýchle rozhodovanie pri hodnotení nových možností partnerstiev.

Na týchto linkoch získate viac podrobných informácií o oblastiach, na ktoré sa zameriavame, našom procese vytvárania partnerstiev, ako spolupracujeme a ako náš môžete kontaktovať.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk