Nadácia Lundbeck

Väčšinovým vlastníkom spoločnosti H. Lundbeck A/S je Nadácia Lundbeck („The Lundbeck Foundation“). Vlastní približne 70% majetku spoločnosti H. Lundbeck A/S.

Nadáciu založila v roku 1954 vdova po Hansovi Lundbeckovi, Grete Lundbeck. „The Lundbeck Foundation“ využíva všetky získané prostriedky na jeden jediný cieľ , a to na podporu výskumných projektov z oblasti prírodných vied. Nadácia je v súčasnosti jedným z najväčších súkromných prispievateľov na výskumné projekty nielen v Dánsku, ale v celej Európe.

Nádácia každoročne podporí rozvoj vedy v rozsahu 300 miliónov DKK, čo je približne 40 miliónov EUR.

Grete Lundbeck

Grete Lundbeck

Manželka Hansa Lundbecka, zakladateľka Nadácie Lundbeck

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk