Naša kultúra

Naše základy stoja na úžasných ľuďoch a jedinečnej kultúre, ktorá nám pomáha dosahovať úspechy.

Náš cieľ

Neúnavne pracujeme na obnovovaní zdravia mozgu s cieľom umožniť ľuďom žiť naplno.

Naše hodnoty

Akí sme:

Zameraní na pacienta
Pacienti sú v centre nášho zápasu o zdravie a ľudskú dôstojnosť.

Odvážni
Stojíme tvárou v tvár neriešeným výzvam zdravotnej starostlivosti

Nároční
Máme na seba vysoké nároky, pretože ľudia, ktorí nás potrebujú, majú vysoké nároky na nás.

Zanietení
Vytrvalo vyvíjame terapie meniace životy ľudí, lebo život by nemal byť narušený ochoreniami mozgu.

Zodpovední
Všetko, čo robíme, robíme s rešpektom a integritou.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk