Komunikácia

Lundbeck je odhodlaný konať správne a pri našej obchodnej činnosti budeme udržiavať vysoký etický štandard, čo znamená, že so všetkými zúčastnenými stranami budeme komunikovať poctivo a zodpovedne.

Komunikácia

Lundbeck je jednou z plne integrovaných farmaceutických spoločností vo svete, ktorá sa zameriava jedine na liečbu psychiatrických a neurologických porúch.

Našou víziou je snaha stať sa globálnou vedúcou spoločnosťou v oblasti psychiatrie a neurológie zlepšovaním života pacientov.

Sme pevne presvedčení, že základným pilierom úspechu spoločnosti Lundbeck a jej budúceho rozvoja je vzájomná dôvera medzi našou spoločnosťou a ostatnými zainteresovanými skupinami či jednotlivcami. Veríme tiež, že dôvera sa buduje na komunikovaní a ochote vstúpiť do dialógu.

Chceme vstupovať do otvoreného, konštruktívneho a neprerušeného dialógu s každým. Do dialógu, ktorý bude založený na rovnosti a vzájomnej úcte.

Našich partnerov nabádame k tomu, aby sa pozitívne zaujímali o činnosť spoločnosti Lundbeck a získali jasné porozumenie jej vízie, princípov, stratégie a fungovania.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk