Komunikácia

Spoločnosť Lundbeck chce vstupovať do otvoreného, konštruktívneho a neprerušeného dialógu so zainteresovanými stranami, ktorý bude založený na rovnosti a vzájomnej úcte.

Komunikácia

Máme jasný cieľ: Neúnavne pracujeme na obnovovaní zdravia mozgu s cieľom umožniť ľuďom žiť naplno.

Sme pevne presvedčení, že základným pilierom úspechu spoločnosti Lundbeck a jej budúceho rozvoja je vzájomná dôvera medzi našou spoločnosťou a ostatnými zainteresovanými skupinami. Veríme tiež, že dôvera sa buduje na komunikácii a ochote vstúpiť do dialógu.

Chceme vstupovať do otvoreného, konštruktívneho a neprerušeného dialógu so zainteresovanými stranami, ktorý bude založený na rovnosti a vzájomnej úcte.

Našich partnerov nabádame k tomu, aby sa pozitívne zaujímali o činnosť spoločnosti Lundbeck a získali jasné porozumenie jej cieľa, hodnôt, stratégie a výkonnosti.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk