Naša história

História spoločnosti Lundbeck od roku 1915 až do roku 2015

 

2005-2014

Celosvetové postavenie
V roku 2009 spoločnosť Lundbeck kúpila spoločnosť Ovation Pharmaceuticals, Inc. Týmto spôsobom si spoločnosť Lundbeck vytvorila vlastný priestor v USA, ktoré predstavujú najväčší trh s liečivami na svete. Spoločnosť Lundbeck taktiež kúpila spoločnosť Elaiapharm vo Francúzku, čím zvýšila objem výroby spoločnosti. V USA sa spustil predaj lieku Sabril® na liečbu epilepsie.

V roku 2011 spoločnosť Lundbeck spustila predaj lieku Saphris®/Sycrest® na liečbu schizofrénie a bipolárnej poruchy. Okrem toho sme vytvorili nové výskumné stredisko v Číne a podpísali historickú dohodu s japonskou firmou Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Týkajúcu sa výskumu nových liečiv zameraných na duševné poruchy.

Vďaka uvedeniu lieku Onfi® na americký trh majú pacienti, ktorí trpia Lennox-Gastautovým syndrómom, prístup k novému spôsobu liečby.

V roku 2013 spoločnosť Lundbeck podnikla prvé kroky do nového obdobia spoločnosti spustením predaja lieku Selincro® v Európe na liečbu závislosti od alkoholu. V USA bol spustený predaj lieku AbilifyMaintenaTM, ktorý je určený na liečbu schizofrénie.

Začiatkom roku 2014 bol v USA spustený predaj lieku Brintellix® na liečbu depresie. Neskôr v roku 2014 bola Northera™ uvedená aj na trh v USA na liečbu symptomatickej neurogénnej  ortostatickej hypotenzie (NOH).

Na konci roku 2014 spoločnosť Lundbeck zamestnávala približne 6000 zamestnancov v 57 krajinách.

V roku 2015 Lundbeck oslavuje svoje sté výročie. Za ostatných sto rokov sa našimi liekmi liečili milióny ľudí. Vyvíjať nové lepšie lieky na ochorenia mozgu je veľmi komplexná a náročná úloha, ale udržujeme si naše zameranie: v nasledujúcich 100 rokoch toho potrebujeme dosiahnuť ešte veľa, aby sme pre ľudí s poruchami mozgu zaistili lepší život.

1990-2004

Expanzia poháňaná úspechom lieku Cipralex®
Spoločnosť Lundbeck sa rýchlo rozrastala v deväťdesiatych rokoch a začiatkom milénia vďaka úspechu lieku Cipramil® a Cipralex® na liečbu depresie a úzkosti. Cipralex® bol sprístupnený vo viac ako 100 krajinách a tvoril väčšinu obchodných operácii spoločnosti. Cipramil® bol registrovaný vo viac ako 70 krajinách.

Za účelom zabezpečenia stáleho úspechu spoločnosť Lundbeck zintenzívnila výskumné aktivity  a začala s licencovaním liečiv iných farmaceutických spoločností. To umožnilo spoločnosti Lundbeck, aby uviedla na trh nové lieky, ktoré sa presadili v prípadoch, keď patentom na staré liečivá vypršala platnosť.

V roku 1997 Lundbeck založil Lundbeck Inštitút, aby vzdelávaním zdravotníckych profesionálov na celom svete pomohol zmierniť celkovú spoločenskú záťaž v súvislosti s mozgovými poruchami.

V júni 1999 sa spoločnosť Hansa Lundbecka konečne dostala do štádia, keď sa jej akcie ocitli na zozname Kodanskej akciovej burzy (KFX). Lundbecku to umožnilo prístup k novému kapitálu pre prípad, že by chcel založiť viac dcérskych spoločností – hneď v roku 2000 ich vzniklo 30.

V roku 2003 spoločnosť Lundbeck kúpila americkú spoločnosť Synaptic zaoberajúcu sa výskumom. Týmto spoločnosť Lundbeck založila výskumnú jednotku a urobila prvý krok na ceste na americký trh.

1975-1989

Spoločnosť Lundbeck definuje CNS ako svoje hlavné zameranie
Po 60 rokoch rastu a vývoja založenom na širokom sortimente produktov sa na konci sedemdesiatych rokov spoločnosť Lundbeck rozhodla na postupnom rušení už existujúcich filiálok a oddelení s kozmetikou. Následne sa spoločnosť zamerala na vývoj a komercionalizáciu liečiv.

Koncom osemdesiatych rokov spoločnosť Lundbeck zintenzívnila svoju obchodnú stratégiu. V nasledujúcich rokoch Lundbeck zamerala svoje úsilie na vývoj, výrobu a komercionalizáciu liekov určených na liečbu chorôb mozgu.

1960-1974

Rastúca spoločnosť Lundbeck vstupuje na medzinárodnú scénu
Úspech spoločnosti Lundbeck s liekom Truxal® na liečbu schizofrénie zvýšil potrebu ďalších výrobných kapacít. V roku 1961 spoločnosť Lundbeck kúpila bývalú mliekareň v Lumsåse a čoskoro začala s výrobou aktívnych zložiek. V období medzi rokmi 1960 a 1970 sa počet zamestnancov zdvojnásobil na 680 z ktorých približne 100 bolo zamestnaných mimo územia Dánska. Spoločnosť Lundbeck sa stáva medzinárodnou spoločnosťou.

1945-1959

Základ odbornosti spoločnosti Lundbeck
V období po konci druhej svetovej vojny spoločnosť Lundbeck zintenzívnila výskum, čím položila základy pre lieky, ktoré spoločnosť neskôr preslávili na celom svete. V roku 1954 pani Grete Lundbeck, vdova po zakladateľovi spoločnosti Lundbeck, založila nadáciu Lundbeck za účelom zabezpečenia a rozšírenia obchodných prevádzok spoločnosti Lundbeck a taktiež za účelom poskytovania finančnej podpory primárne vedeckých cieľov spoločnosti a boja proti ochoreniam.

1930-1944

Rast vo výrobe a výskume
V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia začala spoločnosť Lundbeck s výrobou a balením liečiv v Dánsku. Aby bolo možné zabezpečiť potrebné výrobné kapacity, spoločnosť sa presťahovala na predmestie Kodane – Valby, kde sídli dodnes.

Hans Lundbeck zomrel v roku 1943 a spoločnosť prijala Paula Vigga Petersena, aby v spoločnosti vybudoval farmaceutický výskum. Vďaka jeho úsiliu si spoločnosť Lundbeck vybojovala svoje miesto vo farmaceutickom priemysle.

1915-1929

Prvé roky ako  dánska obchodná spoločnosť
Hans Lundbeck založil dňa 14. augusta 1915 v Kodani obchodnú agentúru. Spoločnosť sa zaoberala všetkým od strojných zariadení, sušienok, cukrárskych výrobkov, sladidiel, zariadenia kín a kamier až po fotografický papier a hliníkové fólie, popritom taktiež prenajímala vysávače. Počas prvých rokov firma pôsobila ako obchodná spoločnosť, ale od polovice dvadsiatych rokov boli do sortimentu produktov pridané liečivá. Eduard Goldschmidt, ktorý bol prijatý do spoločnosti v roku 1924, priniesol do spoločnosti niekoľko nových zmlúv o zastúpení na lieky: čípky, lieky proti bolesti, atď. Do portfólia spoločnosti boli pridané aj kolínske a krémy.

Poznámka: Nie všetky produkty sa predávajú na všetkých trhoch

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk