Lundbeck vo svete

Spoločnosť Lundbeck je celosvetová farmaceutická spoločnosť, ktorej poslaním je zlepšovanie kvality života pacientom žijúcich s psychiatrickými a neurologickými poruchami.

Lundbeck vo svete

Preto sa spoločnosť Lundbeck zaoberá výskumom, vývojom, výrobou, marketingom a predajom  liekov na celom svete. Produkty našej spoločnosti sú určené na liečbu ochorení ako depresia, schizofrénia, Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba.

Viac informácií o Lundbecku

Psychiatrické a neurologické poruchy
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO žije na svete viac ako 700 miliónov ľudí s psychiatrickými a neurologickými poruchami. Sú to vážne a život ohrozujúce ochorenia, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života pacientov a ich príbuzných.

Keďže tieto ochorenia si vyžadujú veľké spoločensko-ekonomické náklady, je pre spoločnosť ako celok nevyhnutné, aby sa vyvíjali nové a inovatívne lieky. Za ostatných 50 rokov priniesli nové lieky veľké zmeny v možnostiach liečby, ale je tu ešte stále nenaplnená potreba po nových a inovatívnych liečebných postupoch.

Viac informácií o ochoreniach

Veda a výskum
Zameranie na vedu a výskum je najdôležitejším pilierom snahy spoločnosti Lundbeck zlepšiť liečbu ľudí s psychiatrickými a neurologickými poruchami. Sme odborníkmi v našej oblasti, máme výskumné pracovisko v Dánsku  a vo výskume a vývoji pôsobí vyše  800 zamestnancov. Úzko spolupracujeme so strategickými partnermi na celom svete, čo vytvára najlepší možný základ pre inováciu a vývoj nových liečebných riešení. 

Viac informácií o vývoji liekov

Produkty
Spoločnosť Lundbeck prináša rôzne lieky na liečbu psychiatrických a neurologických porúch. Medzi lieky nedávno uvedené na trh patria: Rexulti® (depresia a schizofrénia), Brintellix® (depresia) a Abilify Maintena® (schizofrénia).

Viac informácií o produktoch na Slovensku 

Najdôležitejšie čísla
Spoločnosť Lundbeck zamestnáva na celom svete približne 5 000 ľudí. Máme zamestnancov v 50 krajinách a naše produkty sú registrované vo viac ako 100 krajinách. Naše výrobné závody sú v Dánsku, Francúzsku a Taliansku, a výskumné centrum máme v Dánsku. V roku 2017 mal Lundbeck výnosy vo výške približne 17,2 miliárd dánskych korún.

Finančné správy


Manažment
Vrcholový manažment spoločnosti Lundbeck pozostáva zo 6 členov a vedie ho Deborah Dunsire, Prezident spoločnosti a CEO. 

Viac informácií o našom manažmente

Údaje o trhoch
V roku 2017 pochádzalo 17% našich výnosov z Európy, 63% zo Severnej Ameriky a 20% z ostatných regiónov.

Viac informácií o trhoch

História
Spoločnosť Lundbeck založil v roku 1915 Hans Lundbeck ako malú obchodnú spoločnosť. Odvtedy sa spoločnosť rozvíjala a prudko rástla. Dnes patríme medzi najväčšie spoločnosti v Dánsku. Za ostatných sto rokov sa našimi liekmi liečili milióny ľudí. Vyvíjať lepšie postupy na liečbu psychiatrických a neurologických porúch je veľmi komplexná a náročná úloha, ale stále sa zameriavame na to, aby sme tým, ktorí žijú s psychiatrickými a neurologickými poruchami zabezpečili lepší život.

Viac o našej histórii

Vlastníctvo
V roku 1999 sa akcie spoločnosti Lundbeck začali obchodovať na Kodanskej burze cenných papierov. Približne 70% akcií vlastní Nadácia Lundbeck („Lundbeck Foundation“), ktorá každý rok prerozdeľuje približne 500 miliónov dánskych korún na rôznorodé výskumné granty a zostávajúcich 30% sa obchoduje na burze.

Aktuálna cena na trhu a trhová kapitalizácia

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk