Lundbeck Slovensko

Vitajte na stránke o spoločnosti Lundbeck Slovensko s.r.o.

Nájdete nás na adrese:

Lundbeck Slovensko s.r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
SK - 811 09 Bratislava
Spoločnosť Lundbeck Slovensko s.r.o. je pobočkou spoločnosti H. Lundbeck A/S, ktorá je

 • jediná farmaceutická spoločnosť na svete zameraná výhradne na liečbu porúch centrálneho nervového systému
 • stredne veľká farmaceutická spoločnosť – na celom svete máme 5.300 zamestnancov
 • farmaceutická spoločnosť s vlastným výskumom – máme dve výskumné centrá, v Dánsku a v Číne
 • organizácia s pobočkami v 57 štátoch celého sveta
 • farmaceutická spoločnosť, ktorá už 50 rokov prináša lieky na liečbu porúch centrálnej nervovej sústavy
 • v súčasnosti ponúka lieky na liečbu
  - Alzheimerovej choroby
  - Parkinsonovej choroby
  - depresie a úzkosti
  - Bipolárnej afektívnej poruchy
  - schizofrénie a iných psychóz
Model.RightColumnImageAltText
Sídlom spoločnosti H. Lundbeck A/S je Välby, predmestie Kodane v Dánsku

Originalita
Lundbeck Slovensko, s.r.o.
je pobočkou medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti s vlastným výskumom a vývojom


Tradícia
Lundbeck Slovensko, s.r.o. pôsobí v Slovenskej republike od roku 1994


Etika
Lundbeck Slovensko, s.r.o. je signatárom Etického kódexu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).


Transparentná spolupráca
Zverejnenie prevodu hodnôt na zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke organizácie v súlade s Pravidlami zverejňovania podľa Etického kódexu AIFP.
Report_DC_Lundbeck_2018
Metodika zverejňovania 2018
Report_DC_Lundbeck_2017
Metodika zverejňovania 2017
Report_DC_Lundbeck_2016
Metodika zverejňovania 2016
Report_DC_Lundbeck_2015
Metodika zverejňovania 2015


Humanita
Lundbeck Slovensko, s.r.o.
je nositeľom ceny Slovenskej humanitárnej rady "Dar roka"

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk