Užitočné kontakty

Neziskové organizácie, nadácie, pacientske organizácie

Spoločnosť Parkinson Slovensko Združenie zamerané na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov postihnutia Parkinsonovou chorobou 
Centrum Memory Špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou
Dom sociálnych služieb Most  Nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí znevýhodnených psychiatrickou poruchou alebo ochorením a ich rodín 
Liga za duševné zdravie Združenie s cieľom aktívnej podpory duševného zdravia
Nadácia Memory Nadácia podporujúca riešenie problematiky Alzheimerovaj choroby
www.nehraj.sk Odborný internetový portál pre patologických hráčov a ich príbuzných
Občianske združenie ODOS Združenie osôb s duševnou poruchou, ich príbuzných a odborníkov
Opora

Celoslovenské občianske združenie príbuzných 
kminichova@orangemail.sk
Partizánska 9, 811 03 Bratislava

Krídla

Rehabilitačné centrum
Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Asociácia premeny

Občianske združenia pacientov
premeny@azet.sk

Dotyk

ozdotyk@azet.sk
Kollárova 5, 903 01 Senec
033-640 2233, 0904-505 100

Omega

majerechova@kotaind.sk
Palackého 21, 911 01 Trenčín

Druhý breh

zdravadusa@centrum.sk
Psychiatrické oddelenie NsP
017 01 Považská Bystrica

Prvosienka ozprvosienka@atlas.sk
Malá okružná 1014/11, Partizánske
Štastie si ty Svätoplukova 14, 971 01 Prievidza
Delfín

delfinzv@pobox.sk
NsP Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
0910-984 503

Sanare

sanare@pobox.sk
Karpatská 2, 974 11 Banská Bystrica

Opora G+N

Dom duševného zdravia
oporagn@stonline.sk
Kraskova 3, 970 01 Rimavská Sobota

Pohľad Hodonínska 15, 040 11 Košice
Radosť Rastislavova 12, 040 11 Košice 
Pozdrav Areál PN Stráňany, 071 01 Michalovce
OZ Betlehem

Psychosociálne centrum
dennystacionar@zoznam.sk
Palackého 21, 911 01 Trenčín

Integra jankaleskova@stonline.sk
Radosť a nádej 0910-975 177
Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk