Voľné pracovné pozície

Aktuálne pracovné pozície

Spoločnosť LUNDBECK Slovensko s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovensko (Lundbeck) v súčasnosti nemá otvorené žiadne výberové konania na nových zamestnancov. V prípade, ak napriek tomu, zašlete spoločnosti Lundbeck životopis, motivačný list alebo iné dokumenty obsahujúce Vaše osobné údaje a to emailom alebo iným spôsobom, spoločnosť Lundbeck nebude tieto údaje spracovávať, ale uvedený email, resp. iný nosič dát vymaže a zlikviduje a nevyžiadané dokumenty skartuje.

Kontakt

Tel. +421 2 5341 4218

E-Mail kontakt

Niektoré popisy práce môžu byť len v miestnom jazyku.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk