Obvestilo o varstvu osebnih podatkov in pravno obvestilo za obiskovalce spletne strani

Spletno stran www.Lundbeck.com/si zagotavlja in je last:

Lundbeck-Pharma d.o.o.
Titova c. 8
2000 Maribor

T: +386 2 229 4500
e-pošta: slovenia@lunbeck.com

(“Lundbeck”)

Kontaktirajte nas

V nadaljevanju je opisano, kako ravnamo z osebnimi podatki, ki jih zberemo preko spletne strani. Podane so tudi druge pravne informacije o naših praksah glede te spletne strani.

1. Obdelava osebnih podatkov

Kot imetnik te spletne strani je Lundbeck upravljavec vseh zbranih osebnih podatkov. Lundbeck je trdno zavezan k varovanju zaupnosti podatkov, ki jih zbiramo od naših spletnih obiskovalcev. Naše vodilo in cilj je, da se naše zakonite poslovne interese za zbiranje in uporabo prejetih podatkov uravnoteži z razumnimi pričakovanji, ki jih imajo glede zasebnosti naši spletni uporabniki.

Pri obdelavi osebnih podatkov bo Lundbeck vedno ravnal skladno z veljavno zakonodajo, zlasti s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«) in zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebno določljivi podatki in nameni

Splošni osebni podatki:

Lundbeck osebno določljive podatke kot so ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, naziv, zaposlitev, naziv podjetja, vrsta storitve, ki ste jo zahtevali od Lundbecka, npr. elektronsko obveščanje zbira le, če jih prostovoljno posredujete sami.

Z uporabo piškotkov zbiramo tudi podatke o tem, kako uporabljate naše spletne strani in o vašem vedenju na spletni strani. Kategorije podatkov, ki se zbirajo, vključujejo podatke o izvoru uporabnika, tipu brskalnika, operacijskem sistemu in uporabljenem iskalniku ter dolžini vašega obiska na strani. Več informacij o tem, kako uporabljamo piškotke, zlasti za namene profiliranja, najdete v našem pravnem obvestilu o piškotkih (ki ga najdete na dnu strani vsake spletne strani).

Posebne vrste osebnih podatkov

Na splošno Lundbeck ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov, razen če ste nam takšne podatke posredovali sami, npr. tako da ste nas neposredno kontaktirali.

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov so naslednji:

zagotavljanje dostopa do določenega dela naše spletne strani, zagotavljanje storitve ali komuniciranje glede storitev, ki ste jih izbrali (kot je elektronsko obveščanje, npr. elektronski opomnik za registracijo za investitorje), izvedba anket o tem, kako izboljšati naše storitve za vas v obliki povratne informacije obiskovalcev, zagotavljanje razumne ravni storitev našim uporabnikom, izpolnjevanje zahtev zakonodaje, zlasti s področja farmacije in drugi nameni, ki jih določite vi sami.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Lundbeck osebne podatke obdeluje, če ste podali svoje soglasje (6(1)(a) člen GDPR), npr. če sprejmete uporabo piškotov na spletni strani.

Ne glede na navedeno pa Lundbeck osebne podatke v večini primerov obdeluje na podlagi pogodbe, sklenjene z vami (6(1)(b) člen GDPR) ali na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (6(1)(f) člen GDPR). Zakoniti interes Lundbecka je lahko prizadevanje za izboljšanje spletne strani, naših storitev, preiskava v zvezi z vašo poizvedbo, zagotovitev storitev, ki jih zahtevate ipd.

Osebni podatki, ki se nanašajo na naša zdravila, se v večini primerov obdelujejo zaradi zakonodaje s področja farmacevtskih izdelkov, npr. za namene farmakovigilance (9(2)(i) člen GDPR) in v primerih, ko nam te informacije zagotovite sami. V tem primeru lahko o vas obdelujemo občutljive osebne podatke.

Razkritje osebnih podatkov

V odvisnosti od tega, kakšne podatke nam posredujete, lahko te podatke delimo s tretjimi osebami, vključno s partnerji, sodelavci, Lundbeckovimi povezanimi družbami in/ali oblastmi. Na primer, če nam posredujete podatke glede stranskih učinkov enega izmed naših zdravil, smo zavezani, da osebne podatke posredujemo pristojnim zdravstvenim organom. 

Tretje osebe, ki so obdelovalci osebnih podatkov

Lundbeck se lahko odloči, da bo uporabil pogodbene obdelovalce, npr. ponudnike oblačnih storitev, zaradi česar se lahko vaši osebni podatki prenesejo in hranijo pri strokovnjakih tretjih oseb, ki jih angažira Lundbeck ali druge družbe v skupini Lundbeck in ki bodo obdelovali vaše podatke v imenu Lundbecka in sodelovali pri zagotavljanju vsebin in storitev, za katere zaprosite. Te tretje osebe bo Lundbeck zavezal k varovanju zaupnosti vaših podatkov in k izvajanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito vaših podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ter zlorabo in pred drugo nezakonito obdelavo.  

Prenos podatkov v države izven EU/EGP

Vaši osebni podatki se hranijo na Lundbeckovih računalnikih/strežnikih znotraj Evropskega gospodarskega prostora.

V odvisnosti od narave in konteksta osebnih podatkov, ki smo jih pridobili preko spletne strani, se lahko ne glede na to vaši osebni podatki prenesejo tudi v državo izven EU/EGS, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva. Lundbeck bo zagotovil, da bo takšen prenos izveden v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zlasti GDPR, na primer tako, da bo izbral uporabnika osebnih podatkov, ki je certificiran v okviru EU-ZDA Zasebnostnega ščita (EU-ZDA Privacy Schield) (če gre za prenos v ZDA) ali tako, da bo zagotovil, da uporabnik z Lundbeckom sklene standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija. “Standardne pogodbene klavzule” so na voljo v številnih jezikih. Najdete jih na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.

Če se vaši osebni podatki prenesejo drugim povezanim družbam Lundbecka, prenos temelji na vsakokrat veljavnih pogodbah, sklenjenih znotraj skupine Lundbeck. Za pridobitev kopije pogodbe se lahko obrnete na Lundbeck.  

Hramba podatkov (Obdobje hrambe)

Lundbeck bo vaše osebne podatke hranil le tako dolgo, kot je to razumno potrebno za namene, zaradi katerih so bili zbrani oziroma prejeti, ali za izpolnitev zakonskih zahtev, zahtev glede etičnega poročanja ali hrambe dokumentov.

Varnostni ukrepi

Lundbeck bo poskrbel, da se z zbranimi podatki, vključno z vašimi osebnimi podatki, ravna previdno in da so ustrezno zaščiteni skladno s trenutno veljavnimi varnostnimi standardi. Lundbeck redno preverja svoje sisteme zaradi možnih napadov in ugotavljanja morebitnih ranljivosti sistemov. Kadar uporabljate naš obrazec za kontakt pod »Kontaktirajte nas« ( ali »Contact us«) je prenos šifriran.

Pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Lundbeck je sprejel potrebne in ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov in za zagotovitev vaših pravic glede varstva osebnih podatkov.

Skladno z GDPR imate določene pravice, ki so opisane spodaj. Želimo vas opozoriti, da v zvezi z izvrševanjem vaših pravic v določenih primerih veljajo določene omejitve. Na primer, kadar vaše podatke obdelujemo zaradi izvrševanja zakonskih obveznosti, ne morete zahtevati izbrisa vaših osebnih podatkov.

Pravica do dostopa

  • Pravico imate zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki jih Lundbeck obdeluje o vas.
  • Lundbeck vam mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje o vas, praviloma brezplačno in z elektronskimi sredstvi, če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, ki je splošno uporabljana.  

Pravica do popravka

  • Pravico imate do popravka netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, vključno z dopolnitvijo nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

  • Pod določenimi pogoji imate pravico, da vaše osebne podatke izbrišemo.

Pravica do omejitve obdelave

  • Pod določenimi pogoji imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Lundbecka.

Pravica do prenosljivosti podatkov

  • Kadar obdelava temelji na soglasju ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki se nanašajo na vas v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Pravico imate, da Lundbeck te podatke brez kakršnihkoli zadržkov posreduje tretji osebi, če je to tehnično mogoče.  

Pravica do ugovora

  • V določnih primerih imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Na primer, če ste se naročili na prejemanje informacij s strani Lundbecka, npr. na e-novice ipd. in v prihodnje teh ne želite več prejemati, se lahko od prejemanja nadaljnjih informacij enostavno odjavite.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno s profiliranjem

  • Praviloma imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), in ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na vas pomembno vpliva na drug podoben način. Navedeno v določenih primerih ne velja, med drugim, če je avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje nujno potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in Lundbeckom.

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja, lahko soglasje kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na veljavnost obdelave osebnih podatkov s strani Lundbecka pred preklicem. 

V primeru, da bi želeli uveljaviti katero izmed pravic navedenih zgoraj, ali imate v zvezi s tem vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na Lundbeckovo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, tako da pošljete elektronsko sporočilo na dataprivacy@lundbeck.com.

Lundbeckova pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Če imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani Lundbecka vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na Lundbeckovo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na dataprivacy@lundbeck.com.

Vložitev pritožbe

Če vaša pritožba pri Lundbecku ni rešena v skladu z vašimi pričakovanji, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

Informacijski pooblaščenec

Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 230 97 30
e-pošta: gp.ip@ip-rs.si
spletna stran: www.ip-rs.si

2. Neposredna komunikacija

Vsa vprašanja, komentarji, predlogi ipd., ki jih posredujete ali pošljete preko spletne strani, v obsegu dovoljenim z zakonom, postanejo in ostanejo last Lundbecka in se štejejo za nezaupne in nezaščitene informacije, ki jih lahko Lundbeck prosto uporablja.

3. Izključitev in omejitev odgovornosti

Lundbeck zagotavlja, da si z razumno skrbnostjo prizadeva, da je vsebina na spletni strani točna in ažurna. Kljub temu pa ne zagotavlja in ne jamči za njihovo točnost, pravočasnosti, pravo zaporedje ali popolnost. Lundbeck si pridržuje pravico, da po prosti presoji spremeni ali nadomesti informacije objavljene na spletni strani ali da spletno stran preneha zagotavljati brez predhodnega obvestila. Spletna stran lahko vsebuje informacije o boleznih in zdravljenju: te informacije so namenjene zgolj splošni seznanitvi in nikoli ne morejo nadomestiti nasveta ali priporočil zdravnika ali drugih kvalificiranih zdravstvenih strokovnjakov. Lundbeck ne prevzema odgovornosti ne za neposredno in ne za naključno škodo, niti neposredno ali drugo škodo, ki bi izvirala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do ali uporabo vsebin na tej spletni strani, vključno z računalniškimi virusi, in ne glede na točnost in popolnost takšne vsebine. Če sumite, da imate zdravstvene težave, vam svetujemo, da se obrnete na svojega zdravnika.

4. Povezave na druge spletne strani

Ta spletna stran vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. Lundbeck izrecno izjavlja, da nad temi spletnimi stranmi nima nadzora, in da do njih nima razmerja niti odobritvenega ključa ter da ni odgovoren za škodo ali poškodbe, ki bi izvirale iz vsebin na straneh tretjih oseb. Povezave na druge spletne strani so namenjene zgolj prikladnosti, zato vam svetujemo, da preberete pogoje uporabe in izjave o varstvu osebnih podatkov teh spletnih strani tretjih oseb.

5. Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine na tej spletni strani so zaščitene z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Firme družb, trgovska imena, logotipi in imena izdelkov so blagovne znamke v lasti Lundbecka. Vsaka zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana. Vsebine te spletne strani se ne sme kopirati, razen za osebno in nekomercialno uporabo, v okviru katere pa je potrebno obdržati vse oznake in obvestila glede avtorske pravice in drugih pravic. Brez izrecnega pisnega soglasja Lundbecka je prepovedano kopiranje, predvajanje, prikazovanje, prenašanje, spreminjanje, reprodukcija ali retransmisija informacij iz te spletne strani, razen v kolikor je zgoraj izrecno določeno drugače.

6. Otroci

Ta spletna stran ni oblikovana ali namenjena nagovarjanju otrok starih manj kot 18 let. Zavestno ne zbiramo osebno določljivih podatkov od oseb, za katere vemo, da se stare manj kot 18 let.

7. Merodajno pravo in pristojnost

To pravno obvestilo in vsebine s te spletne strani se presojajo po pravu Republike Slovenije brez uporabe kolizijskih pravil. Vsi spori, ki izvirajo ali so povezani s tem pravnim obvestilo se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za njihovo reševanje izključno pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

8. Spremembe in vprašanja

Spremembe tega dokumenta bodo nemudoma objavljene na tej strani. Če imate v zvezi s tem dokumentom ali na splošno v zvezi s spletno stranjo kakšna vprašanja, nas lahko kadarkoli kontaktirate.

Zapustili boste stran lundbeck.si