Pobuda Progress in Mind

Izboljšati zdravljenje in boljše življenje za ljudi s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami.

Več kot 700 milijonov ljudi po svetu prizadenejo obolenja možganov – to pa predstavlja 13 % svetovnega bremena bolezni.1 Pobuda Progress in Mind pomeni predanost družbe Lundbeck pri reševanju globalnega bremena psihiatričnih in nevroloških motenj.

Naš temelj za napredek
Psihiatrične  in nevrološke motnje predstavljajo globalni zdravstveni problem.2 Z naprednimi načini zdravljenja in nenehnim osredotočanjem na neizpolnjene potrebe bolnikov želimo ta problem rešiti in dvigniti ozaveščenost o izjemnem ekonomskem in družbenem bremenu, ki ga predstavljajo psihiatrične in nevrološke motnje.

S svojim edinstvenim položajem specialista v psihiatriji in nevrologiji želimo izboljšati ozaveščenost o bolezni in mednarodni dialog usmeriti v širše sprejemanje bolnikov in številnejše priložnosti za boljše zdravljenje.

Vse preveč ljudi trpi zaradi psihiatričnih in nevroloških motenj. V Lundbecku se sprašujemo, zakaj...

- Zakaj več kot 700 milijonov ljudi na svetu mora živeti s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami?3

- Zakaj skoraj 50% ljudi s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami ne prejme nobebega zdravljenja?4

- Zakaj bi morali ljudje s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami živeti 10-20 let manj kot drugi?5

- Zakaj več kot 70% ljudi s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami doživlja diskriminacijo?6

- Zakaj je tako, da 90% vseh žrtev samomora trpi za psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami?7

 

Naše aktivnosti na področju
Globalni napredek za ljudi, ki živijo s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami, zahteva večstranski pristop. V prvi vrsti nadaljujemo z razvojem novih in izboljšanih načinov zdravljenja in se še naprej osredotočamo na bolnika ter tako zagotavljamo, da znova pridobi možnosti za boj z boleznijo. Delamo pa tudi na tem, da svojo misijo udejanjamo iz dveh drugih bistvenih vidikov: Spodbujamo okrepljeno podporo prizadetim družinam in aktivno delujemo v skupnostih, da bi ustvarili širše družbeno sprejemanje bolnikov.

Da bi dvignili raven ozaveščenosti in preprečili stigmatizacijo, uporabljamo svoj ugled specialista na področju možganskih obolenj in delimo svoje poznavanje številnih neizpolnjenih potreb pri zdravljenju možganskih obolenj. Pristopamo tako k skupnostim strokovnjakov kot bolnikov in programe izobraževanja in podpore pri bolezni ponujamo zdravstvenim strokovnjakom, bolnikom in njihovim družinam. Naša globalna prisotnost nam omogoča, da uspešne lokalne pobude širimo po svetu in izboljšujemo položaj bolnikov vsepovsod.

 

Progress in mind model

Raziskave in razvoj
Osredotočenje na raziskave in razvoj je najpomembnejši steber Lundbeckovih ambicij za izboljšanje zdravljenja ljudi, ki živijo s psihiatričnimi in nevrološkimi motnjami. Smo specialisti na našem področju in imamo raziskovalne centre na Danskem in Kitajskem v katerih je zaposlenih več kot 1.000 visoko usposobljenih strokovnjakov. Tesno sodelujemo s strateškimi partnerji po vsem svetu, da bi zagotovili najboljšo fundacijo za inovacije in razvoj novih rešitev za zdravljenje. Skupaj z našimi partnerji omogočamo, da so naša zdravila na voljo po kontinentih v korist milijonom bolnikom.

Doseganje neizpolnjenih potreb bolnikov

Naši specialisti razvijajo nova zdravila na podlagi globinskega vpogleda v možgane, specifične bolezni in neizpolnjenih potreb bolnikov. Da bi ustvarili uspešno zdravljenje, je ključnega pomena predanost bolniku in njegovim specifičnim potrebam in to razporeja vsako razvojno fazo pri Lundbeckovi predanosti raziskavam in razvoju. Razumevanje zmožnosti bolnikovega zdravljenja in individualnega napredovanja bolezni, kot tudi doživetih simptomov in neželenih učinkov v trenutnem zdravljenju, predstavlja najpomembnejšo gonilno silo Lundbeckove raziskave nevroznanosti in omogoča razvoj prihodnjih zdravil.   

Viri:

  1. http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
  2. WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011
  3. http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Global%20Health/Mental_Health/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
  4. http://www.oecd.org/els/soc/49227189.pdf
  5. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  6. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, http://www.time-to-change.org.uk/what-are-mental-health-problems/stigma-discrimination
  7. http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php, https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Related-Conditions/Suicide, http://who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSM%2FPSM33_03%2FS0033291702006943a.pdf&code=6e086fc0f55440640244640216120c97
Model.RightColumnImageAltText
Zapustili boste stran lundbeck.si