Fråga doktorn

”Fråga doktorn”: 40 minuter om psykiatri är en digital terapiinriktad utbildning med produktinformation. Ett tillfälle för dig inom primärvården att lära dig mer om depression. Du får även en möjlighet att ställa dina frågor direkt till föreläsaren – psykiatriker Virág Bergkvist.

Virág Bergkvists föreläsning tar upp tre vanliga frågeställningar vid behandling av depression:

- Hur vet du när du bör överväga byte av antidepressiv behandling? (12 mars och 23 april)

- Vad ska du tänka på när du byter från ett antidepressivt läkemedel till ett annat? (26 mars och 7 maj)

- Hur hanterar du och din patient de biverkningar som kan uppkomma som ett resultat av behandlingen? (9 april och 21 maj)

Virág Bergkvist är neurolog i botten men vidareutbildade sig till psykiatriker för 16 år sedan. Hon har varit intresserad av neuropsykiatri länge och arbetat kliniskt med allmänpsykiatriska och neuropsykiatriska patienter sedan 2004. Virág har varit medicinskt ledningsansvarig avseende diagnostik, vård och behandling samt patientsäkerhet på en neuropsykiatrisk mottagning på Psykiatri Södra Stockholm sedan 2015. 2017-2019 arbetade Virág som läkarchef och medicinskt ledningsansvarig på vuxenpsykiatrisk öppenvård på Gotland. I juli 2019 grundade hon Hållbar Psykiatri Gotland AB med visionen att via evidensbaserad kunskap ge vuxna med psykiska besvär möjlighet till utredning och behandling.

 

PROGRAM:
• Introduktion och produktinformation om Brintellix® (vortioxetin) – 10 min
• Föreläsning – Psykiatriker Virág Bergkvist – 15 min
• Frågor – 15 min

 

DATUM: fredag jämna veckor, kl. 12.00–12.40. Mötet är öppet ca 15 minuter innan programstart.

12 mars   - Hur vet jag att det är dags att byta antidepressiv behandling? Anmäl dig här! (anmälan är ej öppen än)
26 mars   - Vad ska jag tänka på när jag byter från ett antidepressivt läkemedel till ett annat? Anmäl dig här! (anmälan är ej öppen än)
9 april     - Hur hanterar jag biverkningar? Anmäl dig här! (anmälan är ej öppen än)
23 april   - Hur vet jag att det är dags att byta antidepressiv behandling? Anmäl dig här! (anmälan är ej öppen än)
7 maj      - Vad ska jag tänka på när jag byter från ett antidepressivt läkemedel till ett annat? Anmäl dig här! (anmälan är ej öppen än)
21 maj    - Hur hanterar jag biverkningar? Anmäl dig här! (anmälan är ej öppen än)

 

ANMÄLAN:
Anmälan görs genom att klicka på "Anmäl dig här" för det datum du vill delta på. En vecka innan utbildningen sänder vi en länk med enkla instruktioner.

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se