Depression och funktionell återhämtning

Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor i Sverige berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck är det enda läkemedelsföretaget i världen som fokuserar och avsätter alla resurser på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar.

Vid vård av depression och ångestsyndrom så är målet med all behandling att personen ska tillfriskna och återfå god funktionsnivå (* Socialstyrelsens rekommendationer ), där omhändertagandet inom vården spelar en mycket stor roll.
 
Lars Häggström, psykiatriker, kommer att fokusera på begreppet funktionell återhämtning och ge oss en vidare syn på vad depression är och hur man kan tänka behandlingsmässigt. Han kommer bl a lotsa oss igenom behandlingstrappan för depression och ångest, vad man behöver vara vaksam på vid initiering och uppföljning av behandlingen, dess effekt och biverkningar mm. 
 
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som vårdsamordnare för psykisk ohälsa inom primärvården. Dagen syftar till att ge dig ökad kunskap och verktyg i din kliniska vardag.

Mötet den 15 april är inställt pga Covid-19 pandemin. Vi återkommer så snart vi har ett nytt datum för denna utbildning.

Plats: Elitte Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Datum/tid: Vi återkommer så snart vi har ett nytt datum
Föreläsare: Lars Häggström, psykiatriker och chefsöverläkare

 

Program


12.30 Registrering och lunch
13.30 Välkommen! Lundbeck
13.40 "Depression och funktionell återhämtning", Lars Häggström, psykiatriker och chefsöverläkare
14.30 Kaffe
15.00 Fortsättning föreläsning
16.00 Diskussion och sammanfattning
16.30 Slut

Varmt välkommen!
H. Lundbeck AB

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se