CNS-dagen för psykiatrin

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom områdena depression och schizofreni. Dessutom kommer du att få en kort produktinformation om Brintellix (vortoxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol).

Symposiet är avgiftsfritt. Arrangören står för föreläsare och lokal. Under dagen serveras en lättare lunch.

Program CNS-dagen i Stockholm 8 maj

12.00-13.15 Registrering och lunch

13.15-13.30 Välkommen! Introduktion samt produktinformation om Brintellix (vortioxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol),
Lundbeck och Otsuka

13.30-14.15 ”Hur skall vi lyckas i behandlingen av våra sjukaste patienter” Johan Hagberg, Överläkare specialist i psykiatri, WeMind Stockholm

14.15-15.00 ”Psykisk sjukdom och sexualitet” Cecilia Dhejne, Med. Dr, specialist i psykiatri och sexualmedicin. ANOVA Karolinska universitetssjukhuset

15.00-15.30 Kaffe

15.45-16.30 "Suicidologi – Hur psykiatrikern hjälper övrig personal. Villkorade suicidhot – Vad gör vi när patienten blir hotfull? ”Besvärliga patienter” – hur hanterar vi dem?” Sten Friberg Överläkare, specialist i psykiatri.

 

Detta symposium har varit men är du intresserad av material från föreläsningarna vänligen ta kontakt med Ulla Johansson, supq@lundbeck.com

 

CNS-dagen i Stockholm 8 maj

Datum: Onsdagen den 8 maj 2019
Plats: Gondolen, Stadsgården 6, Stockholm

CNS-dagen Göteborg 7 nov

CNS-dagen i Göteborg

Datum: 7 november
Plats: TBA
 

Inbjudan ej klar

CNS-dagen i Lund 14 nov

CNS-dagen i Lund

Datum: 14 november
Plats: Grand Hotel 
 

Inbjudan ej klar

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se