CNS-dagen för psykiatrin

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom områdena depression och schizofreni. Dessutom kommer du att få en kort produktinformation om Brintellix (vortoxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol).

Symposiet är avgiftsfritt. Arrangören står för föreläsare och lokal. Under dagen serveras en lättare lunch.

Program CNS-dagen i Göteborg 7 nov och Lund 14 nov

12.00-13.15 Registrering och lunch

13.15-13.30 Välkommen! Introduktion samt produktinformation om Brintellix (vortioxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol),
Lundbeck och Otsuka

13.30-14.15 ”Sömn och psykiask sjukdom” Lena Mallon, psykiater och överläkare på Säters Sjukhus samt sömnforskare vid Akademiska Sjukhuset Uppsala.

14.15-15.00 ”Min bror blev plötsligt en främling i sin egen familj” Åsa Konradsson Geuken, Doktor i psykofarmakologi, Uppsala universitet och Karolinska institutet.

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.15 "Suicidologi – Hur psykiatrikern hjälper övrig personal. Villkorade suicidhot – Vad gör vi när patienten blir hotfull? ”Besvärliga patienter” – hur hanterar vi dem?” Sten Friberg Medical advisor, Otsuka Pharma.

16.15-16.30 Sammanfattning

 

 

 

CNS-dagen i Göteborg 7 nov

CNS-dagen i Göteborg

Datum: 7 november
Plats: Elite Hotel Park Avenue, Göteborg
 

 

Anmäl dig här

CNS-dagen i Lund 14 nov

CNS-dagen i Lund

Datum: 14 november
Plats: Grand Hotel, Lund

 

Anmäl dig här
Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se