Vem drabbas

Enkelt uttryckt kan vem som helst drabbas av schizofreni. Man vet numera en del om vad som kan leda till en högre risk men det finns så vitt man vet inget som gör vissa människor osårbara för sjukdomen.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se