Orsak

Man vet ännu inte vad som är orsaken till schizofreni. Kanske är det så att det vi kallar schizofreni är olika sjukdomar med likartad symtombild, men där orsakerna kan vara olika.

Man menar i allmänhet att orsaker till schizofreni bäst kan förstås utifrån en stress – sårbarhetsmodell. Med detta menar man att det ofta finns någon sorts yttre påfrestning som kan ha betydelse för att utlösa sjukdomen. Genom att människor är olika sårbara kan olika påfrestningar ha olika betydelse från individ till individ.

De läkemedel som påverkar psykossymtom verkar huvudsakligen på en viss typ av receptorer i hjärnan, dopaminreceptorer. Detta har gjort att man antagit att någon störning i dopaminsystemet kan föreligga vid schizofreni. På senare år har man diskuterat om det kan vara störningar i ett annat receptorsystem, glutamatsystemet, som är förklaringen. I hjärnan sker hela tiden ett komplicerat samspel mellan en mängd olika system.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se