Vem drabbas

EN EFTERHÄNGSEN HISTORIA
Premenstruellt syndrom (PMS) har gäckat kvinnor så länge man kan minnas. Det sägs att redan den gamle greken Hippokrates (460 f. Kr. - 370 f. Kr.) identifierade ett samband mellan menstruationen och kvinnors humör. Sedan antiken har PMS fortsatt att intressera och förbrylla generationer forskare, och faktum är att man fortfarande inte riktigt kommit på varför vissa har mycket besvär medan andra inte märker någonting. Man kan dock säga följande; Precis som att kvinnor är olika funtade på alla möjliga plan, är de också olika känsliga för hormonella svängningar. Och hormonella svängningar är något som det är gott om i menstruationscykeln.

PMDS - PREMENSTRUELLT DYSFORISKT SYNDROM
Det har länge stått klart att det är stor skillnad på i vilken utsträckning kvinnor upplever PMS-symtom, men det är inte förrän ganska nyligen som man gett den svårare varianten ett helt eget namn – PMDS (på eng. PMDD).

D:et i PMDS står för dysfori, vilket bland annat står för nedstämdhet och retlighet. PMDS innebär nämligen inte bara att man har svårare symtom än vid PMS, utan även att det är de psykiska symtomen som är värst. Främsta anledningen till att det finns två namn för i princip samma sak, är helt enkelt att det är praktiskt att kunna skilja de olika svårighetsgraderna åt.

För att kunna få diagnosen PMDS krävs att man uppvisar flera psykiska symtom som påverkar livet i sådan utsträckning att man inte kan fungera som vanligt. Mellan 3 och 5 %, dvs 60 000 - 90 000 kvinnor i fertil ålder beräknas uppfylla kriterierna för diagnosen.

PMDS OCH DEPRESSION - MYCKET GEMENSAMT
Det finns flera likheter mellan PMDS och depression. Det bästa sättet att ta reda på vad som orsakar patientens problem, är att föra dagbok över en eller två menscykler för att se när hon mår dåligt och att hon inte mår dåligt hela tiden.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se