Behandling

För den som har riktigt svåra bekymmer kan det vara aktuellt med medicinsk behandling. Det finns idag flera sätt att behandla PMDS, men här nöjer vi oss med att ta upp två etablerade metoder.

SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) är en grupp antidepressiva läkemedel som visat sig ha god effekt vid behandling av PMDS. Faktum är att SSRI fungerar på ett speciellt vis vid PMDS jämfört med depressivitet. Till exempel så räcker det att man medicinerar de dagar då man har besvär. Om detta kan din läkare berätta mer.

Hormonbehandling, ofta med vanliga p-piller, är en annan metod som har använts vid PMDS. Hormonerna hindrar ägglossningen som i sin tur ger minskade besvär hos en del kvinnor.

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se