Vad är Parkinson

Parkinsons sjukdom är en kroniskt fortskridande degeneration av dopaminerga neuron i de basala ganglierna i centrala nervsystemet. Parkinsons sjukdom räknas som en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Man räknar med en pre-symtomatisk period på mellan 3-10 år och att symtomen, som leder fram till diagnos, debuterar först när ca 80 % av de kroppsegna dopaminproducerande neuronen degenererat.

Bristen på dopamin orsakar de för sjukdomen typiska kardinalsymtomen hypokinesi, rigiditet och vilotremor, oftast mest uttalad i den ena kroppshalvan och med en smygande debut. Ett fjärde symtom är den posturala instabiliteten.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se