Vem drabbas

Man beräknar att 1 % av befolkningen över 50 år har Parkinsons sjukdom och att insjuknandet är vanligast i åldern 55-60 år. Senare års forskning beskriver en något högre förekomst bland män vilket skulle kunna förklaras med en ökad yrkesmässig exponering av toxiner, mitokondriell dysfunktion eller att det kvinnliga hormonet östrogen har en nervcellsskyddande egenskap vilket då skulle visa sig i något lägre förekomst av Parkinsons sjukdom bland kvinnor.

Eftersom Parkinsons sjukdom förekommer oftast hos personer över 50-70 år och världens befolkning fortsätter att bli äldre, förväntas därför antalet personer med Parkinsons sjukdom att öka i omfattning.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se