Orsak

Orsaken till Parkinsons sjukdom är fortfarande okänd men kan troligen härledas till ett multifaktoriellt samband vilket inbegriper omgivningsfaktorer i kombination med mitokondriell dysfunktion och/eller en genetisk disposition. Man har i dag kartlagt ett antal parkinsongener som är autsomalt dominanta i olika släkter men som sannoligt är begränsad i sin omfattning och ger ett insjuknande i yngre åldrar.

75% av symtomgruppen parkinsonism utgörs av idiopatisk Parkinsons sjukdom medan en mindre grupp benäms sekundär parkinsonism vars genes kan vara läkemedelsbiverkan, tumör eller vaskulärt betingat. En annan orsak till parkinsonlika symtom kan vara trauma där boxare är en utsatt grupp.

När den degenerativa processen omfattar även andra bansystem i centrala nervsystemet klassas dessa tillstånd som Parkinson Plus sjukdomar eller associerad Parkinsons sjukdom. Tillståndet drabbar ca 10% av de med den initiala diagnosen Parkinsons sjukdom. Förutom klassiska parkinsonsymtom tillkommer exempelvis vid diagnosen Multipel Systematrofi (MSA) dysautonomi, lågt blodtryck och svimning. Vid diagnosen Progressiv Supranukleär Pares (PSP) synstörningar med vertikal blickpares och falltendens bakåt. Utmärkande för Parkinson Plus sjukdomarna är snabb progress och kan även förklara ett dåligt behandlingssvar med levodopa.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se