Vem drabbas

Depression är en folksjukdom; cirka 5 % av befolkningen vid en viss tidpunkt är drabbade. I den så kallade Lundbystudien kunde man se att cirka ¼ av männen och upp till hälften av kvinnorna riskerade att någon gång i livet, före 70-års ålder utveckla en depression som krävde psykiatriska insatser. Vem som helst kan drabbas av depression.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se