Symtom

Nedstämdhet är en central komponent i det depressiva syndromet, men också andra symtom är karakteristiska. Ångest är vanligt, ibland med dygnsvariation, liksom minskat engagemang, apati, oförmåga att känna positiva känslor eller lust, depressivt tankeinnehåll, skuldkänslor, hopplöshet, livsleda och självmordstankar. Självmordsrisken är en realitet. 15-20% [JW1] av dem som sjukhusvårdats på grund av depression suiciderar.

Depression innefattar även kognitiva symtom såsom koncentrationsstörningar, minnessvårigheter, obeslutsamhet och initiativsvårigheter, som ibland kan vara så påtagliga att patienten inte klarar vardagliga sysslor. Sömn- och aptitstörningar är vanliga. Sömnstörningarna kan yttra sig som svårigheter att somna, avbruten eller ytlig sömn eller tidigt uppvaknande. Aptitstörningarna kan leda till ofrivillig viktminskning. Även ökad sömn och aptit kan förekomma.

Kroppsliga symtom är vanliga, t ex smärtor och värk. I mer uttalade former kan depressionen även hämma psykomotoriken och ge långsammare rörelsemönster, tal och mimik.


 [JW1]

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se