Orsak

Depression anses vara orsakad av flera faktorer, såväl ärftliga som yttre. Dessa samspelar med varandra och har olika betydelse för olika människor och tillfällen. Störningar i hjärnans transmittorsystem är av betydelse. De monoaminerga transmittorsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin är av särskilt intresse. Oavsett orsaken bakom en depression är det viktigt att behandla sjukdomen.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se