Depression

Depression är ett vanligt medicinskt tillstånd som är förknippat med symtom såsom melankoli, bristande energi, koncentrationssvårigheter och självmordstankar.

Sammanfattning av depression

Depression är ett vanligt medicinskt tillstånd som är förknippat med många olika känslomässiga och fysiska symtom. Dessa symtom har stor inverkan på det dagliga livet. Personer med depression har kanske inte längre kontroll över sin sinnesstämning eller sina känslor, och de har en benägenhet att känna sig nedstämda nästan hela tiden. Därför kan de ha svårt att behålla sina arbeten, fortsätta med sina studier och/eller upprätthålla familjeliv och sociala kontakter.

Depression kan drabba vem som helst, men olika sociala och biologiska faktorer kan öka en persons risk att utveckla sjukdomen. Dessutom kan stressande upplevelser såsom sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall utlösa tillståndet hos vissa personer.

Symtom

Depression drabbar människor på olika sätt, men är mer än att bara att ”känna sig nere” under en kort tid. På grund av kemiska förändringar i hjärnan kan personer med depression uppleva långvariga känslor av sorgsenhet och ångest, ha oförklarlig värk och smärta, samt lida av dålig sömnkvalitet och/eller bristande intresse och energi. Dessa symtom kan kvarstå i veckor, månader eller år.

Depression kan, när den är som allvarligast, leda till självmordstankar och självskadebeteende.

Statistik

Depression finns världen över hos människor i alla åldersgrupper och med alla typer av social bakgrund, och hos både män och kvinnor. Depression uppträder första gången vanligtvis hos personer i åldern 20–25 år.2

Uppskattningar av förekomst varierar mycket, men i de flesta länder kommer 8–12 % av människorna att få depression under sin livstid.2

Världshälsoorganisationen anger nu depression som en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen, och svår depression räknas till samma kategori av funktionsnedsättning som cancer i slutstadiet.3 Depression är den ledande sjukdomsbördan i medel- och höginkomstländer.3 En studie fann att upp till 65 % av de individer som hade depression bedömde sitt tillstånd som svårt funktionsnedsättande.4 Trots detta förblir många människor med depression obehandlade.4

Diagnos och vård

Det är mycket viktigt att personer som har symtom på depression ber om professionell hjälp.

Depression kan diagnostiseras av en läkare, som frågar om symtom, dagligt liv och familjebakgrund. Läkaren kan också göra en kroppslig undersökning för att utesluta andra tillstånd. När diagnosen har ställts, rekommenderas vanligtvis en kombination av olika behandlingar, däribland läkemedel, rådgivning, socialt stöd, motion och självhjälpstekniker.

Stöd från vänner eller en familjemedlem är också en mycket viktig del av den totala behandlingen. De som står den deprimerade personen nära är väl lämpade att uppmuntra personen att söka hjälp och erbjuda positiv uppmuntran när detta skett.

 

Källor

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision, DSM-IV-TR. Washington, DC: 2000.

2. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.

3. World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Available at www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html (accessed 6 September 2011).

4. Kessler R, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psychiatr Soc 2009; 18(1): 23–33.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se