Symtom

Bipolär I syndrom kännetecknas av en eller flera maniska episoder som oftast växlar med depressiva episoder (i genomsnitt fyra svängningar under tio år). I regel återgår tillståndet till neutral grundstämning. Rapid cyclers är beteckningen på patienter som har fyra eller fler svängningar per år (ca 10% av patienterna).

En manisk episod kännetecknas av ett högt stämningsläge och ofta irritabilitet. Utöver detta märks ofta förhöjd självkänsla, minskat sömnbehov, pratsamhet, tankeflykt, lätt distraherbarhet, ökad aktivitet och vidlyftighet. Diagnosen ställs oftast sent och i regel först 5-10 år efter första manin. De maniska episoderna får ofta sociala följder p g a excessiva inköp, kreditkortsskulder, sexuella äventyr, olyckshändelser, missbruk eller bara ökad irritabilitet och vredesutbrott.

Vid bipolär II syndromdominerar återkommande depressionsepisoder med hypomana episoder utan uppenbara sociala konsekvenser eller psykossymptom. Oftast har patienten sjukdomsinsikt.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se