Behandling

Akuta manier ska behandlas av psykiater och kan innefatta sluten tvångsvård. I det akuta skedet kan ECT bli nödvändig och ofta antipsykosmedel eller antiepileptiska medel. Samtidigt kan litiumbehandling inledas. Litium anses av de flesta vara förstahandsmedlet och har både terapeutisk och profylaktisk effekt framför allt vid mani men också vid depression. Denna behandling måste ofta kombineras med antidepressiva (SSRI), neuroleptika och/eller antiepileptika.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se