Vad är Alzheimers sjukdom

I november 1906 beskrev dr Alois Alzheimer för första gången en patient med en konstellation av demenssymtom som senare skulle få namnet Alzheimers sjukdom.

Alois Alzheimer arbetade som psykiatriker i Tyskland i början av 1900-talet. En av hans kvinnliga patienter, som beskrevs, var en 51-årig kvinna uppvisande symtom som minnesstörning, dysfasi, dyspraxi och dysgnosi s.k. ”dyssymtom”.  Även beteendemässiga och psykiska symtom som vanföreställningar, hallucinationer, agitation och aggressivitet beskrevs. Vid hennes död år 1906 obducerades hon och Doktor Alzheimer fann en allvarligt skadad hjärna med två typiska förändringar: Mellan de döda nervcellerna observerade han mängder av mikroskopiskt små klumpar, senila plack och inne i själva cellkroppen mikroskopiskt små garnnystan, tangles.

Upptäckten publicerades och sjukdomen fick namnet presenil demens som sedermera ändrades till Alzheimers sjukdom.

Ordet demens kommer från de latinska orden ”de” - som betyder utan och ”mens” - som betyder själ, sinne.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se