Orsak

Totalt lider ca 140 000 personer av demens i Sverige idag. 
Ca 24 000 insjuknar varje år och lika många avlider årligen. En enkel tumregel är att ca 5 % över 65 år och ca 20 % över 80 år har ett manifest demenstillstånd. Av dessa är ca 50 % Alzheimers, 25 % vaskulär demens och 25 % övriga demenstillstånd. Alzheimers sjukdom är således den vanligaste av demenssjukdomarna och ca 90 000 personer i Sverige har idag sjukdomen. Statistiskt sett fördubblas risken att insjukna vart femte år, från och med 65 år. På motsvarande sätt är andelen drabbade dubbelt så stort i nästa åldersgrupp, 70-74 år o.s.v.
Andelen kvinnor som drabbas av Alzheimers sjukdom är fler än män.
 
Ungefär ca 1 % av de som drabbas av Alzheimers sjukdom utvecklar sjukdomen tidigt, dvs mellan 40 och 60 års ålder, sk presenil Alzheimers sjukdom. Denna så kallade tidigt debuterande Alzheimers sjukdom antas vara ärftlig, eftersom de insjuknande tenderar att samlas inom vissa familjer.

Alzheimers sjukdom förekommer inom alla etniska grupper och socialklasser,
liksom hos både män och kvinnor, även om det är något vanligare hos kvinnor.
Någon ökad frekvens inom vissa länder eller geografiska områden har inte påvisats.

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se