Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en fortskridande sjukdom med gradvis förlust av nervceller i ett begränsat område i hjärnan, vilket leder till problem med rörelsekontroll samt andra icke-rörelserelaterade problem.

Sammanfattning av Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en långvarig och fortskridande hjärnsjukdom som oftast drabbar personer över 60 år.1 Personer med Parkinsons sjukdom har svårt att kontrollera sina kroppsrörelser, och symtomen förvärras efter hand som sjukdomen fortskrider. Till slut försämrar Parkinsons sjukdom patientens förmåga att fungera i vardagliga livssituationer.

Symtomen på Parkinsons sjukdom beror på en förlust av nervceller i hjärnan, vilket påverkar rörelsekontrollen, liksom andra områden såsom sinnesstämning, sömn och tankar. Den exakta orsaken till nervcellsförlusten är inte känd, men man tror att den omfattar en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och faktor som har med åldrande att göra.2

Symtom

Klassiska symtom på Parkinsons sjukdom – så kallade ”motoriska” (rörelserelaterade) symtom – omfattar skakningar, långsamma rörelser och balansproblem. Dessutom är även icke-motoriska symtom vanliga, till exempel depression, demens, smärta, sömnproblem och nedsatt funktion hos kroppens autonoma system (matsmältning, blodtryck osv.). Alla dessa symtom ökar sjukdomsbördan avsevärt.

Parkinsons sjukdom är en fortskridande sjukdom och med tiden uppträder nya symtom och befintliga symtom blir långsamt allvarligare. Det är dock inte en dödlig sjukdom – patienterna kan leva i 15 till 25 år från tidpunkten för diagnos – vilket gör den till en långvarig (kronisk) sjukdom.3

Statistik

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska (nervcells-) sjukdomarna. År 2004 hade ungefär 5,2 miljoner män och kvinnor över hela världen sjukdomen, och varje år rapporteras 4 till 20 nya fall per 100 000 personer.4

Parkinsons sjukdom utvecklas vanligtvis hos människor i slutet av 50-årsåldern och början av 60-årsåldern,1 även om sällsynta former av sjukdomen kan utvecklas före 40-årsåldern.5 En studie i fem europeiska länder fann att 1,6 % av befolkningen som var 65 år eller äldre hade Parkinsons sjukdom.6

Eftersom risken för att utveckla Parkinsons sjukdom ökar med åldern, innebär det faktum att människor numera lever till hög ålder att det totala antalet människor med Parkinsons sjukdom också ökar.7

Diagnos och vård

För närvarande finns det inget botemedel mot Parkinsons sjukdom, men när diagnos har ställts av en läkare kan symtomen i de flesta fall behandlas effektivt. Målet med behandling är att kontrollera och lindra symtomen, så att patienterna kan fortsätta att fungera och njuta av en hygglig livskvalitet så länge som möjligt.

Behandling av Parkinsons sjukdom omfattar normalt läkemedelsbehandling och i vissa fall operation. Förutom detta spelar motion, kost, komplementära behandlingar, känslomässigt stöd och starka relationer en viktig roll. Nästan lika viktigt som den praktiska hanteringen av sjukdomen är kunskap om Parkinsons sjukdom, att kunna förhålla sig till den nya livssituationen och lära sig att acceptera nya mål och utmaningar.

En person med Parkinsons sjukdom ska inte vara rädd för att be om hjälp, och det är viktigt att få sakkunnig medicinsk rådgivning.

 

Källor

  1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
  2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.
  3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.
  4. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.
  5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.
  6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62(1):10–15.
  7. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.

Faktablad Parkinsons (English)

Fact sheet in English

Parkinsons

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se