Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom, vilket innebär att hjärnans nervceller långsamt försämras och dör och leder till problem med minne, daglig funktion och beteende störningar.

Sammanfattning av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en fortskridande hjärnsjukdom, där hjärnan gradvis fördärvas. Den förekommer oftast hos personer som är äldre än 65–70 år. Personer med Alzheimers sjukdom utvecklar oroande förändringar av minne, tankar, funktion och beteende, vilka med tiden förvärras. Dessa förändringar påverkar dessa personers dagliga liv allt mer, vilket minskar deras oberoende, tills de slutligen är helt beroende av andra.

Alzheimers sjukdom har också en oerhörd inverkan på patientens vårdgivare.1 De flesta vårdgivare är nära anhöriga, som ger vård i hemmet – en krävande och ansträngande roll som innebär en enorm känslomässig och fysisk belastning.1

Alzheimers sjukdom skadar och dödar hjärnceller, vilket leder till att hjärnan krymper betydligt och signalsubstanserna kommer i obalans. När hjärncellerna fördärvas, ansamlas karakteristiska avfallsprodukter i hjärnan, så kallade ”plack” eller ”trassel”.

Symtom

Symtomen på Alzheimers sjukdom uppstår gradvis, under en period på flera år, och varierar från person till person. De första symtomen är vanligtvis glömska och lätt förvirring. Symtomen på Alzheimers sjukdom kan grovt delas in i kognitiva, funktionella och beteendemässiga/psykiska förändringar.

  • Kognitiva förändringar – försämrat korttidsminne (såsom försämrad kunskap om den senaste tidens händelser, att upprepa sig, att tappa bort saker hemma, dålig organisation), svårighet att fatta beslut, försämrad insikt om tid och rum, försämrad inlärningsförmåga och problem med att känna igen vänner och familj.
  • Funktionella förändringar – försämrad förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter, liksom mer komplicerade uppgifter: svårighet att hantera pengar, svårighet att sköta den personliga hygienen, inkontinens, svårighet att klä på sig, dålig balans och ostadiga rörelser. Till slut blir de som lider av Alzheimers sjukdom helt sängbundna.
  • Beteendemässiga/psykiska förändringar – patienterna kan också utveckla beteendemässiga och psykiska störningar, vilket ökar vårdbördan. De kan utveckla och visa socialt olämpliga beteenden såsom vanföreställningar, upphetsning/aggression, depression/olustkänslor och aptit-/ätstörningar. Beteendeförändringarna är särskilt svåra att hantera för familj och vårdare och är ofta orsak till att patienterna flyttas till institutionsvård.

10 Tidiga varningstecken4

1     Minnesförlust som stör vardagen

2     Utmaning att planera eller lösa problem

3     Svårighet att slutföra välkända arbetsuppgifter hemma, på arbetet eller på fritiden

4     Förvirring gällande tid eller plats

5     Svårighet att förstå visuella bilder och rumsliga förhållanden

6     Nya problem med ord i tal eller skrift

7     Felplacerar ting och förlorar förmågan att gå samma väg tillbaka

8     Försämrat eller dåligt omdöme

9     Drar sig undan från arbete eller sociala aktiviteter

10 Förändringar i sinnesstämning och personlighet

 

Statistik

Totalt 36 miljoner människor världen över har demens.2 Kanske så många som 28 miljoner av världens 36 miljoner människor med demens har ännu inte fått sin diagnos och har därför inte fått behandling, information och vård.2 Varje år identifieras uppskattningsvis 4,6 miljoner nya fall.3 Med en allt äldre befolkning, förutspår man att antalet människor med demens nästan kommer att fördubblas var 20:e år, och år 2050 kommer 115 miljoner människor att ha sjukdomen.2

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och utgör 50–70 % av fallen.4

Den globala kostnaden för demens (604 miljarder USD år 2010, vilket är över 4 000 miljarder SEK) uppgår till mer än 1 % av bruttonationalprodukten (BNP).2

 

Diagnos och vård

Människor som är oroliga för att de – eller deras nära och kära – har symtom på Alzheimers sjukdom bör söka läkare för hjälp och råd. Alzheimers sjukdom diagnostiseras med hjälp av intervjuer av patienten och vårdgivaren. Ibland tas också blodprover och bilder av hjärnan. Det finns många skattningsskalor som kan användas för att fastställa sjukdomens symtom och svårighetsgrad.

Det finns för närvarande inget botemedel för Alzheimers sjukdom, men det finns behandlingar mot symtomen och forskningen fortsätter. Även om nuvarande behandlingar mot Alzheimers sjukdom inte kan hindra sjukdomen från att fortskrida, kan de tillfälligt fördröja försämringen av demenssymtomen och förbättra livskvaliteten för dem som har Alzheimers sjukdom och deras vårdargivare. Idag pågår en global satsning för att hitta bättre sätt att behandla sjukdomen, fördröja dess debut och förhindra att den utvecklas.4

 

Referenser

1. Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.

2. Alzheimer Disease International. World Alzheimer Report 2011. The benefits of early diagnosis and intervention. Published by Alzheimer’s Disease International (ADI), September 2011.

3. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366 (9503): 2112–2117.

4. Alzheimer’s Association. Basics of Alzheimer’s disease: http://www.alz.org/alzheimers_disease_what_is_alzheimers.asp

 

Bok - Fakta om Alzheimers sjukdom

Här kan du läsa och printa ut vår skrift Fakta om Alzheimers sjukdom

Klicka här

Bok - Fakta om beteendesymtom vid Demenssjukdomar

Här kan du läsa och printa ut vår skrift Fakta om beteendesymtom vid Demenssjukdomar

Klicka här

Bok - Individen med svår demens

Här kan du läsa och printa ut vår skrift Individen med svår demens

Klicka här

Bok - Råd om vård

Här kan du läsa och printa ut vår skrift om Råd om vård

Klicka här

Bok - Basal omvårdnad av personer med svår demens

Här kan du läsa och printa ut vår skrift Basal omvårdnad av personer med svår demens

Klicka här

Faktablad Alzheimers (English)

Fact sheet in English

Alzheimers

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se