Våra sjukdomsområden

Psykiatri

Inom psykiatri arbetar vi med Depression, Ångest, PMDS och Schizofreni

Neurologi

Inom neurologi arbetar vi med Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Våra produkter

Biverkningsrapportering

Lundbeck - företaget

En kort presentation av Lundbeck som arbetsplats

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se