Kliniska prövningar

Lundbeck bedriver kliniska prövningar i fas I-IV projekt i Sverige inom våra terapiområden psykiatri och neurologi. För närvarande genomförs kliniska prövningar inom sjukdomsområdena depression, schizofreni, Alzheimers sjukdom och sömnstörning.

Våra medarbetare arbetar inom International Clinical Research och har till uppgift att koordinera samt övervaka Lundbecks forskningsprojekt i Sverige enligt gällande regler. Projekten bedrivs ofta som internationella multicenterprövningar och i Lundbecks egen regi eller i nära samarbete med en partner.

Är du som kliniker intresserad av att delta i någon klinisk prövning inom våra terapiområden är du varmt välkommen att höra av dig till någon på medical affairs.

Biverkningsrapportering

Kliniska prövningar

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se