Partnerskap med Lundbeck

Partnerskap är ett viktigt strategiskt mål för Lundbeck. Detta mål har uppnåtts genom att erhålla ett ökat värde från våra befintliga partners och att genom hela tiden aktivt söka och utvärdera nya möjligheter.

Under det senaste årtiondet har framgångsrika partnerskap från pre-kliniska till kommersiella varit en av de största anledningarna till Lundbecks position som specialist på hjärnsjukdomar och experter inom neurovetenskaplig forskning . Betydelsen av partnerskap märks i hela organisationen och Lundbeck strävar kontinuerligt efter att vara ett förstahandsval i partnerskap.

Varför vara partner med Lundbeck?

1. Fullt integrerat företag

Lundbeck är ett fullt integrerat företag med mer än 5700 anställda i mer än 50 länder och med kärnkompetens inom forskning, klinisk utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Samarbetsprodukter har framgångsrikt integrerats i vår värdekedja - från prekliniska till produkter befintliga på marknaden.

2. Dokumenterade resultat för att utveckla produkter till marknaden

Majoriteten av Lundbecks för närvarande marknadsförda produkter på marknaden är baserade på framgångsrika interna innovationer och externa utvecklingsmöjligheter. Som ett resultat av detta har vi genom stora lanseringsinsatser gjort produkter såsom Abilify Maintena, Brintellix och Rexulti tillgängliga för människor med hjärnsjukdomar över hela världen. 

Framgången för våra produkter är ett resultat från processen av att vara en molekyl i vår pipeline, till att vara en säker produkt färdig att marknadföras. Ett arbete som tillägnas våra 800 hängivna medarbetare på forskning-och utvecklingsavdelningen, där alla är fokuserade på hjärnsjukdomar. 

3. Dokumenterade resultat över försäljningsframgångar

Tack vare vår starka plattform och vår globala närvaro, har Lundbeck skapat försäljningsframgångar för våra produkter. I olika länder världen över marknadsförs Lundbecks läkemedel för behandling av många sjukdomar i hjärnan.

Framgången bygger på en global försäljnings-och marknadsorganisation med 2 900 anställda och starka regionala försäljningsmöjligheter. Vår engagerade marknadsorganisation har som mål att ge behandlingsmöjligheter till patienter som behöver dem.

4. Fokus på hjärnsjukdomar

Tillsammans med egna upptäckter och externa licensatal, har Lundbeck mer än 70 års erfarenhet av sjukdomar inom psykiatri och neurologi. Vår FoU och marknadsavdelning är hängivna till hjärnsjukdomar, och vi har också ett stort nätverk av viktiga opinionsbildare och specialister inom psykiatri och neurologi såväl som allmänläkarna.

Vår strategi är att expandera och investera för att växa. Vi bygger vidare på vår erfarenhet av arv och neurovetenskap, utökar vår omfattning i hjärnsjukdomar och påskyndar innovation för att få Lundbeck att växa. Genom att påskynda våra ansträngningar att genom extern innovation komplettera vår egen, kommer vi att fylla på vår pipeline och skapa omskapande terapier och ett fortsatt flöde av kommersiella möjligheter. Hjärnsjukdomar är bland de största globala sjukdomsbördorna: patientpopulationen förväntas öka under de kommande åren och det medicinska behovet på detta område är betydande.

5. Flexibla och snabba beslut kring partnerskap

Lundbecks högsta ledning har åtagit sig att utvärdera partnerskap och har utformat en process för att säkerställa ett strukturerat och snabbt beslutsfattande vid utvärdering av nya partnerskapsmöjligheter.

För mer information klicka på följande länkar till vår internationella hemsida. Områden i fokus, vår partnerprocess, hur vi samarbetar, kontakta oss.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se