Lundbeck policy för kommunikation

Lundbeck vill engagera sig i en öppen, konstruktiv och kontinuerlig dialog med våra intressenter baserade på jämlikhet och ömsesidig respekt.

Kommunikationspolicy

Vårt syfte är tydligt: Vi är outtröttligt hängivna till att återställa hjärnans hälsa, så att verje person kan vara deras bästa. 

Vi är övertygade om att förtroendet mellan Lundbeck och våra intressenter är en grundläggande pelare i företagets framgång och framtida utveckling. Vi tror också att förtroende byggs på kommunikation och vilja till dialog.

Vi vill engagera oss i en öppen, konstruktiv och fortlöpande dialog med våra intressenter som bygger på jämlikhet och ömsesidig respekt.

Vi uppmuntrar våra intressenter att engagera sig i Lundbecks aktiviteter och därigenom få en klar förståelse för Lundbecks syfte, övertygleser, strategi och prestationer.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se