Fakta om Lundbeck

Lundbeck är ett globalt läkemedelsföretag, vars främsta uppgift är att förbättra livskvaliteten för människor som lever med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Lundbeck bedriver forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel över hela världen. Företagets produkter är ämnade för behandling av sjukdomar som depression, schizofreni, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

Läs mer om Lundbeck som företag

Sjukdomar i hjärnan
Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) lever fler än 700 miljoner människor i världen med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Detta är allvarliga och livshotande sjukdomar som påverkar livskvaliteten för såväl patienter som deras anhöriga.

Då dessa sjukdomar också innebär större hälsoekonomiska kostnader, är det av stor vikt för samhället att nya och förbättrade mediciner utvecklas. Under de senaste 50 åren har nya läkemedel revolutionerat behandlingsmöjligheterna men där finns fortfarande ett stort behov för nya och förbättrade behandlingar.

Läs mer om våra sjukdomsområden

Forskning och utveckling
Fokus på forskning och utveckling är det centrala i Lundbecks ambition att förbättra behandlingen av människor som lever med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Vi är specialister inom vårt område och har vårt state-of-the-art forskningscentrum i Danmark. Vi har mer än 800 medarbetare som arbetar i vår forsknings-och utvecklingsenhet. Vi har ett nära samarbete med strategiska partners över hela världen för att säkerställa den bästa grunden för nyskapande och utveckling av nya behandlingsalternativ. 

Läs mer om utveckling av läkemedel


Produkter
Lundbeck marknadsför ett antal olika läkemedel för behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar. De senaste lanserade produkterna är Rexulti® (depression och schizofreni) Brintellix® (depression) och Abilify Maintena® (schizofreni).

Läs mer om våra produkter

Nyckeltal
Lundbeck har ca 5 000 anställda världen över. Vi har anställda i mer än 50 länder och våra produkter är registrerade i fler än 100 länder. Vi har produktionsanläggningar i Danmark, Frankrike och Italien vårt forskningscentrum ligger i Danmark. Lundbeck genererade 2018 en omsättning på ungefär 18,1 miljarder DKK.

Läs mer om våra nyckeltalKoncernledning
Lundbecks koncernledning består av sex medlemmar under ledning av Deborah Dunsire, VD och koncernchef.

Läs mer om vår koncernledning

Marknadsdata
År 2018 kom 17% av våra intäkter från Europa, 63% från nordamerika och 20% från den internationella marknadsregionen.

Historia

Lundbeck grundades 1915 som ett handelsföretag av Hans Lundbeck. Sedan dess har företaget utvecklats och vuxit dramatiskt. I dag tillhör vi de största danska företagen. Under det senaste århundradet har miljontals människor blivit behandlade med våra läkemedel. Det är komplext och utmanande att utveckla förbättrade behandlingar för psykiatriska och neurologiska sjukdomar, men vi behåller vårt fokus för att säkerställa ett bättre liv för människor som lever med psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Läs mer om vår historia

Ägande
År 1999 noterades Lundbecks aktier på Köpenhamnsbörsen. Danska Lundbeckfonden, som årligen delar ut i ca 500 miljoner DKK till olika forskningsområden, äger omkring 70 % av aktierna i Lundbeck, medan de återstående 30 % omsätts på börsen.


Läs mer om vår börsinformation 

Faktablad (English)

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se