Karriär på Lundbeck

På Lundbeck eftersträvar vi att på bästa möjliga vis ta hand om våra medarbetare och uppmuntrar personlig utveckling och kompetens.

Vad är ESS?

På Lundbeck genomför vi också årliga medarbetarenkäter som inom koncernen benämns Employee Satisfaction Survey, ESS. Dessa genomförs samtidigt i hela koncernen och resultatet redovisas sedan för medarbetarna. Det som är bra lyfts fram, och det som är mindre bra hamnar på ledningsteamets mötesagenda och diskuteras där. Ledningsteamet tar vid behov fram en handlingsplan som därefter genomförs och redovisas. Även detta är transparent för alla anställda.

Vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre I grunden handlar det om att vi som företag skall bli effektivare genom att tillvara ta och utveckla medarbetarnas kompetenser och färdigheter.

 

 

 

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se