Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

CNS-dagen för psykiatrin

CNS-dagen för psykiatrin. I höst i Göteborg den 15 september.

CNS-dagen är en terapiinriktad utbildning inom CNS med  produktinformation om Brintellix (vortioxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol). Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap inom depression och schizofreni. Denna utbildning har vi i samarbete med Otsuka Pharma.

CNS-dagen för psykiatriker

Denna utbildning kommer i höst till Göteborg, den 15 september. Lägg in det i din kalender och vill du redan nu anmäla dig så skicka ett mejl till Ulrika Levin klev@lundbeck.com.

 

Program:

12.00 – 13.15     Incheckning och lunch

13.15 – 13.30     Inledning samt produktinformation Brintellix (vortioxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol)

13.30 – 14.15     Lars Öhrmalm

14.15 – 15.00     Mikael Landén

15.00 – 15.30    Kaffepaus

15.30 – 16.15     Jeanette Ohlsson Carlborg

16.15 – 16.30     Frågestund och avslutning

 

Föreläsare:

LARS ÖHRMALM, specialist och överläkare i psykiatri på PRIMA barn- och vuxenpsykiatrii Stockholm. Medicine doktor med en avhandling i Infektionsimmunologi. Lars kommer att föreläsa om innehållet i sina studier på antipsykotisk farmakologisk behandling.

Titel: Attityder till depåinjektioner – patienternas uppfattning eller våra förutfattade meningar?

 

MIKAEL LANDÉN, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Bipolärmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Mikael kommer att föreläsa om evidens och kliniska prövningar med anledning av hans nyligen släppta bok i ämnet.

Titel: Vad varje psykiater bör veta om kliniska prövningar och varför man inte alltid kan lita på Socialstyrelsen.

 

JEANETTE OHLSSON CARLBORG, religionshistoriker, VD och ägare av Kulturlänk, som bedriver föreläsningsverksamhet inom interkulturell kommunikation för sjukvård, skola och myndigheter. Jeanette kommer att föreläsa om transkulturell psykiatri.

Titel: Varför är det självklara så svårt att förstå - om kulturmöten i vården.

 

Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiskahälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor i Sverige berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom områdena depression och schizofreni. Dessutom kommer du att få en kort produktinformation om Brintellix (vortioxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol).

 

Symposiet är avgiftsfritt. Arrangören står för föreläsare. Inbjudan är skickad till psykiatriker.

Vi återkommernär det går att anmäla sig här till denna utbildning


CNS-dagen. En terapiinriktad utbildning med produktinformation.

Symposiet är avgiftsfritt. Arrangören står för föreläsare. Inbjudan är skickad till psykiatriker.

Mer från lundbeck

Om Lundbeck

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vår mångsidiga patientstrategi heter Progress in Mind.

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.