Lundbeck w Polsce

Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Publikacja danych

Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce w 2017 roku.

Dane na temat współpracy:

Raport w języku polskim

Report in English


Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce w 2016 roku.

Dane na temat współpracy:

Raport w języku polskim

Report in English


Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce w 2015 roku.

Dane na temat współpracy:

Raport w języku polskim

Report in English


Nota metodologiczna

Methodological note


Lundbeck Poland Sp. z o.o. jest jednym z 56 oddziałów firmy H.Lundbeck A/S na świecie. Działamy w Polsce od 1994 roku. Przez 24 lata obecności w kraju, zyskaliśmy sobie miano kompetentnego partnera głównie wśród lekarzy psychiatrów i neurologów.

W Polsce należymy do Związku Pracowników Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jako członek INFARMY podpisaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów.

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego 

Jesteśmy również zarówno w Polsce jak i w Europie sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości, który jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych i określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat Kodeksu Przejrzystości www.kodeksprzejrzystosci.pl

Kodeks Przejrzystości

Lundbeck oczami pacjentów

Sprawdź co o nas mówią nasi pacjenci.

Czytaj więcej
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl