Wizja, misja, wartości

Chcemy osiągnąć pozycję światowego lidera w psychiatrii i neurologii.

Wizja

Chcemy osiągnąć pozycję światowego lidera w psychiatrii i neurologii.

Misja

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób cierpiących na choroby psychiczne i neurologiczne.

Wartości

Wyobraźnia – Miej odwagę by się odróżniać

„Wyobraźnia” to podkreślenie, że trzeba mieć odwagę by się odróżniać. W firmie Lundbeck wierzymy w potrzebę otwartości na wiedzę i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Takie podejście stanowi fundament naszego łańcucha wartości, zarówno na etapie badań podstawowych i projektowania nowych leków, aż po produkcję, marketing i sprzedaż.

Pasja – Nigdy się nie poddawaj

„Pasja” odnosi się do wieloletniej tradycji firmy Lundbeck zgodnie, z którą nigdy nie należy się poddawać. Pomimo dużego zaangażowania w proces poszukiwania nowych metod leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego, wiele naszych wysiłków zakończyło się niepowodzeniem – i z pewnością jeszcze wiele tak się zakończy.

Odpowiedzialność – Rób to, co należy

„Odpowiedzialność” oznacza, że od pracowników firmy Lundbeck oczekuje się właściwego i odpowiedzialnego postępowania w stosunku do kolegów z pracy, środowiska naturalnego i podmiotów zewnętrznych.

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl