Partnerstwo

Partnerstwo jest kluczowym celem strategicznym dla firmy Lundbeck. Cel ten jest osiągany poprzez współpracę na wysokim poziomie z obecnymi partnerami i stałym, aktywnym poszukiwaniu nowych możliwości współpracy.

W ciągu ostatniej dekady prowadzona z sukcesem współpraca z naszymi partnerami była kluczowa w ustabilizowaniu pozycji firmy Lundbeck jako firmy specjalizujacej się w leczeniu chorób mózgu. Współpraca firmy Lundbeck z naszymi obecnymi partnerami jak i tymi potencjalnymi w przyszłości jest niezwykle ważna w naszej organizacji.

Dlaczego warto współpracować z firmą Lundbeck?

1. Firma o zasięgu globalnym
Lundbeck jest firmą o zasięgu globalnym, która zatrudnia około 5 000 pracowników w 55 krajach, którzy są specjalistami w prowadzeniu badań klinicznych, produkcji leków, marketingu i sprzedaży. Produkty partnerów firmy Lundbeck były prowadzone z sukcesem zarówno w fazie przedklinicznej jak również po wprowadzeniu na rynek.

2. Wkrótce nowe produkty na rynku
Wprowadzenie większości produktów na rynek przez firmę Lundbeck zakończyło się sukcesem dzięki prowadzeniu działań innowacyjnych i wykorzystywaniu istniejących możliwości. Obecnie mamy do czynienia z największą ilością nowych leków wprowadzanych na rynek w całej naszej historii: Abilify Maintena®, Brintellix®, Northera® Onfi®.

Do sukcesów firmy Lundbeck przyczyniają się też pracownicy (800 osób) z działu badawczo-rozwojowego. 

3. Rezultaty dotychczasowej działalności
Firma Lundbeck działa obecnie w ponad 100 krajach. Firma Lundbeck ma doświadczenie w następujących obszarach terapeutycznych: depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia.

Ten sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu ponad 2 800 pracowników firmy Lundbeck z działów marketingu i sprzedaży na całym świecie, którzy bardzo dobrze znają lokalne warunki i możliwości. Nasi pracownicy rozumieją też potrzeby pacjentów z danego segmentu terapeutycznego.

4. Działanie w zakresie chorób ośrodkowego układu nerwowego
Lundbeck posiada ponad 70 letnie doświadczenie w działalności na rynku CNS (ang. ośrodkowy układ nerwowy). W naszej działalności zarówno badawczo-rozwojowej jak i marketingowej wyrobiliśmy sobie opinię wiarygodnego partnera wśród lekarzy psychiatrów, neurologów oraz internistów.

Strategią firmy Lundbeck jest umocnienie naszej pozycji jako czołowej firmy zajmującej się chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Choroby ośrodkowego układu nerwowego należą do najczęściej występujących na świecie, a liczba pacjentów cierpiących z ich powodu będzie znacząco wzrastać w najbliższych latach. Cały czas istnieje też potrzeba nowych opcji terapeutycznych w tym zakresie.

5. Elastyczne i szybkie podejmowanie decyzji w sprawach współpracy z partnerami
Kierownictwo firmy Lundbeck jest zaangażowane we współpracę z naszymi partnerami. Sytuacja finansowa firmy Lundbeck jest stabilna i umożliwia ciągłe inwestowanie w pojawiające się nowe możliwości współpracy z innymi partnerami.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do linków w języku angielskim:

areas of focus

our partnering process

how we collaborate

to contact us

 

Współpraca z firmą Lundbeck

Partnerstwo jest kluczowym celem strategicznym dla firmy Lundbeck.

Czytaj więcej...
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl