1915-1925

Początki

1915-1925

Dnia 14 sierpnia 1915 roku Hans Lundbeck założył firmę w Kopenhadze (Dania). Pierwszym zatrudnionym pracownikiem była młoda kobieta, doświadczona duńska maszynopisarka, która później została jego żoną oraz założycielką Fundacji Lundbeck.

Firma sprzedawała wszystko, począwszy od maszyn, ciastek, słodyczy, słodzików, sprzętu kinowego i aparatów fotograficznych, poprzez papier fotograficzny i folię aluminiową, a oprócz tego wynajmowała odkurzacze.

Hans Lundbeck (1885-1943)

Grete Lundbeck (1900-1965)

W 1934 roku zatrudniony został Eduard Goldschmidt wnosząc do firmy swoje doświadczenie z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego oraz szereg nowych umów agencyjnych dotyczących produktów farmaceutycznych, takich jak czopki i środki przeciwbólowe. Do portfolio zostały także włączone woda kolońska i kremy, firma nabyła swoją pierwszą maszynę do produkcji tabletek.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

Czy wiesz że…?

Ofiary I Wojny Światowej, nawet, jeśli niechciane, dostarczyły neurologom niezrównane możliwości badawcze. Obserwując zaburzenia fizyczne i psychiczne spowodowane przez urazy wojenne, neurolodzy byli w stanie połączyć obszary centralnego układu nerwowego z konkretnymi umiejętnościami. W 1917 roku Julius Wagner Ritter von Jauregg opisał pierwszy przypadek zależności leczenia psychiatrycznego, kiedy odkrył, że szczepienie malarią leczy otępienną postać porażenia postępującego. W 1920 Otto Loewi przeprowadził pierwszy eksperyment medyczny udowadniając, że przewodnictwo nerwowe jest procesem chemicznym. W 1922 roku pacjentów chorych na schizofrenię zaczęto leczyć terapią Somnifen-Dauerschlaf. Pacjentom podawano duże dawki Somnifenu (barbituran), co powodowało, że przesypiali całe dnie przez okres dwóch-trzech tygodni.

Nasze zakłady produkcyjne

1926-1935

W pierwszych latach firma działała, jako przedsiębiorstwo handlowe, ale od połowy lat dwudziestych ubiegłego stulecia, wszelkiego rodzaju farmaceutyki zostały dodane do gamy produktów.

W 1933 roku Lundbeck sprzedał produkty chemiczne za 42 tys. DKK (koron duńskich), podczas gdy inne produkty z portfolio firmy stawały się coraz mniej znaczące.

W latach trzydziestych Lundbeck rozpoczął swoją własną produkcję i pakowanie leków w Danii. Wzrost ilości produkcji stworzył potrzebę posiadania większej przestrzeni i dodatkowych pracowników. Firma Lundbeck zaczęła się dynamicznie rozwijać.

W 1927 roku Lundbeck przeniósł się do nowego, większego biurowca w centrum Kopenhagi.

Czy wiesz że…?

W 1929 roku Hans Berger zademonstrował pierwszy elektroencefalograf (EEG), urządzenie do mierzenia i zapisu elektrycznej aktywności mózgu. Wynalazek Bergera jest obecnie używany rutynowo do testów diagnostycznych w neurologii i psychiatrii oraz jako powszechne narzędzie w badaniach mózgu. W 1933 roku w Berlinie (Niemcy) Manfred Sakel zgłosił pierwsze wyniki badań eksperymentalnych, w których testował skuteczność leczenia wstrząsu insulinowego na pacjentach chorujących na schizofrenie. Rozwijały się metody leczenia zaburzeń psychicznych takie jak terapia elektrowstrząsami i psychochirurgia. Metody te oparte były na biologicznym modelu patologii psychicznej, który zakładał, że choroba psychiczna jest rezultatem braku równowagi biologicznej w organizmie i może być porównana do chorób somatycznych. W latach trzydziestych Wilder Penfield wraz z Herbertem Jasperem wynaleźli metodę Montreal, którą leczyli pacjentów z ciężką padaczką poprzez niszczenie komórek nerwowych w mózgu, w miejscach gdzie powstawały napady. Przed zabiegiem, stymulował mózg za pomocą elektrycznych sond, podczas gdy pacjenci pozostawali świadomi na stole operacyjnym (w znieczuleniem miejscowym) i obserwował ich reakcje. W ten sposób mógł dokładnie celować w odpowiednie obszary mózgu, zmniejszając skutki uboczne operacji. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana do dzisiaj.

Pierwszy oryginalny produkt

1936-1945

W 1937 roku Lundbeck zatrudnił pierwszego naukowego pracownika, farmaceutę Olufa Hübnera, który wprowadził dodatkowe produkty farmaceutyczne i zainicjował dialog Lundbeck’a z lekarzami.

W 1937 roku wspólnie z instytutem biologicznym przy Fundacji Calsberga, Lundbeck rozwinął swój pierwszy oryginalny produkt Epicutan®, do procesu leczenia ran. Sukces leku Epikutan® dał firmie Lundbeck międzynarodowe ambicje i wiarę do ciągłego poszukiwania nowych możliwości badawczych – siłę, które charakteryzują firmę do dziś. Aby zapewnić wystarczającą zdolność produkcyjną w 1937 roku firma przeniosła się na przedmieścia Kopenhagi do Valby, gdzie ma swoją siedzibę do dziś. Lundbeck kierowany przez Olufa Hübnera stworzył pierwszy chemiczny zakład badawczy, stwarzając niezbędne warunki do powstania leku Lucosil®, leku stosowanego w zakażeniach dróg moczowych. Firma liczyła w tym czasie 45 pracowników.

P.V. Petersen (1920-1988).

Obiekty roślinne, Ottiliavej 7, Valby, Dania

Hans Lundbeck zmarł w 1943 roku. Zatrudniono wówczas Poula Viggo Petersena, aby rozwinął dział badań farmaceutycznych. P.V. Petersen w 1946 roku udał się do Niemiec skąd sprowadził związek chemiczny, który Lundbeck przekształcił w silny lek przeciwbólowy - Ketogan®, dwa razy silniejszy niż morfina. Sprzedaż leku Ketogan® wprowadziła firmę w okres silnego wzrostu, w którym rynki międzynarodowe wciąż były ważniejsze od lokalnych.

Czy wiesz że…?

W 1935 roku portugalski neurolog Egas Moniz wykonał pierwszą na świecie lobotomię. W kolejnych latach Walter Freeman oraz James W. Watts przeprowadzili pierwszą lobotomię w USA. Zamierzonym celem lobotomii było wyciszenie agresywnych i niekontrolujących emocji pacjentów i początkowo zabieg ten okazał się sukcesem. Jednak oprócz 25% śmiertelności lobotomie sprawiały, że pacjenci nie byli w stanie kontrolować swoich odruchów, byli nienaturalnie spokojni i/lub okazywali całkowity brak uczuć. Stosowanie tej metody zmniejszyło się wraz z wprowadzeniem leków psychoaktywnych. Za swoje osiągnięcia w 1949 roku Egas Moniz otrzymał Nagrodę Nobla. W 1936 roku, włoscy lekarze Ugo Cerletti i Lucio Bini po raz pierwszy zastosowali terapię elektrowstrząsową na pacjencie ze schizofrenią i otrzymali pozytywne wyniki. Zabieg ten stał się szybko powszechnie używany w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Pomimo wcześniejszych przypadków nadużywania metody, jest ona stosowana z sukcesem do dziś, aczkolwiek ze znacznymi modyfikacjami. W 1937 roku H. Houston Merritt i Tracy J. Putnam opisali swoje znakomite wyniki używania fenytoiny w leczeniu różnych napadów padaczkowych.

Intensyfikacja badań neurologicznych

1946-1955

W kilka lat po II Wojnie Światowej Lundbeck zintensyfikował badania wnosząc kamień milowy w rozwój leków, co uczyniło firmę Lundbeck sławną na całym świecie.

Na początku lat 50-tych Lundbeck liczył 180 pracowników.

Lundbeck zatrudnił swojego pierwszego mikrobiologa, Ladislaus Szabo, który we wczesnych latach pięćdziesiątych pomógł opracować pierwsze antybiotyki Lundbecka - Tyrosolvin i Tyrosolvetter. Portfolio antybiotyków zdobyło silną pozycję w USA i innych rynkach międzynarodowych.

W 1954 Greta Lundbeck, wdowa po założycielu firmy Hansie Lundbeck’u, w celu zapewnienia rozwoju firmy i głównie wsparcia finansowego badań naukowych oraz zwalczania chorób, założyła Fundację Lundbeck’a. W 1954 roku Lundbeck zaczął stawiać swoje pierwsze kroki w leczeniu psychiatrycznym, na podstawie licencji rozpoczął sprzedaż Lacuminu®, leku stworzonego przez niemiecką firmę farmaceutyczną, Chemishe Fabrik Promonta.

Niestety Lacumin® nigdy nie osiągnął wielkiej sprzedaży, ale zainicjował rozwój firmy w kierunku farmaceutyków do leczenia zaburzeń psychicznych.

W latach 50-tych Lundbeck przekształcił się w spółkę akcyjną z kapitałem zakładowym w wysokości 1 mln koron duńskich.

Czy wiesz że…?

W 1949 roku Walter Rudolf Hess, szwajcarski fizjolog, otrzymał Nagrodę Nobla za mapowanie obszarów mózgu zaangażowanych w kontrolę narządów wewnętrznych. Hess stosował opracowane pod koniec lat 20-tych techniki stymulacji mózgu, używając elektrod do pobudzania określonych obszarów anatomicznych. Dzięki temu mógł mapować regiony mózgu odpowiedzialne za swoiste odpowiedzi fizjologiczne. Przez stymulację podwzgórza mógł wywołać reakcje od podniecenia do apatii, w zależności od obszaru stymulacji. W 1949 roku J.F.J. Cade, australijski psychiatra, wprowadził lit - lek psychotropowy, rozpoczęła się era psychofarmakologii. W latach 50-tych zostały wprowadzone liczne leki antypsychotyczne, które nie leczyły psychoz, ale były w stanie kontrolować ich objawy. W 1952 roku, odkryta we Francji chloropromazyna (powszechnie znana, jako Thorazine) została wprowadzona, jako pierwszy z leków przeciwpsychotycznych.

Pierwsze leki przeciwpsychotyczne

1956-1965

W 1957 roku Lundbeck wprowadził Truxal® - jeden z pierwszych leków przeciwpsychotycznych na świecie, który w latach 60-tych i 70-tych został najlepiej sprzedającym się produktem firmy – zaczęła się nowa era dla firmy Lundbeck w lekach przeciwpsychotycznych.

Sukces leku Truxal® w leczeniu schizofrenii zwiększył potrzebę dodatkowych mocy produkcyjnych. W 1961 roku zakupiono dawną mleczarnię w Lumsås w Dani i wkrótce rozpoczęto tam produkcję substancji chemicznych.

Mężczyźni pracujący przy/na budynku w Lumsas.

Valby – główne wejście przed 1964 rokiem.

Na początku lat sześćdziesiątych Lundbeck wprowadził lek przeciwdepresyjny Saroten®. Zapoczątkowało to zainteresowanie firmy lekami przeciwdepresyjnymi, co doprowadziło do odkrycia citalopramu i rozwoju leku Cipramil®.

Czy wiesz że…?

Imipramina opracowana w latach pięćdziesiątych była pierwszym trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym. We wrześniu 1958 roku na pierwszym międzynarodowym kongresie neurofarmakologii w Rzymie, dr Freyhan, z Uniwersytetu w Pensylwanii (USA), jako jeden z pierwszych lekarzy klinicystów podjął się omówienia skutków leczenia imipraminą w grupie 46 pacjentów, z których większość miała zdiagnozowaną depresje psychotyczną. Pacjentów do tego badania wybrano na podstawie objawów takich jak: apatia, spowolnienie ruchowe, poczucie beznadziejności i rozpaczy.

Rozwój globalny

1966-1975

W latach 60-tych liczba pracowników podwoiła się do 680 osób, z których około 100 było zatrudnionych za granicą. Lundbeck stawał się firmą międzynarodową.

Olaf Hübner, wiodąca osoba w firmie Lundbeck w ciągłym postępie w zakresie badań i rozwoju przez ponad 30 lat.

Olaf Hübner był wiodącą siłą w ciągłym postępie firmy w zakresie badań i rozwoju. Po podróży do Kanady i Stanów Zjednoczonych, zatrzymał się w Japonii w celu tworzenia relacji w japońskich środowiskach naukowych i firmach farmaceutycznych.

W wyniku ugruntowanych kontaktów przez Olafa Hübnera oraz w celu promowania własnych i opartych na licencji produktów, Lundbeck otworzył w 1969 roku w Tokio swoje pierwsze biuro.

Firma otworzyła nowe biura w Nowym Jorku i Paryżu, a w 1972 w Luton w Wielkiej Brytanii powstał Lundbeck Ltd.

W 1971 roku 80% sprzedaży firmy Lundbeck zostało wygenerowane za granicą. W następnym roku finansowym wolumen eksportu podwoił się.

Czy wiesz że…?

W ciągu 1970 roku rozwój nowych technologii skanowania pozwolił nagle lekarzom i naukowcom przyjrzeć się bliżej mózgowi bez otwierania czaszki. W 1972 roku G.N. Hounsfield EMI Limited z siedzibą w Londynie wyprodukowała pierwszy prototyp osiowej tomografii komputerowej (CAT). Amerykański lekarz i naukowiec, Raymond Damadian, stworzył pierwszy na świecie rezonans magnetyczny (MRI) podczas badania właściwości analitycznych zjawiska rezonansu magnetycznego. W 1974 roku, M. E. Phelps, E. J. Hoffman and M. M. Ter Pogossian stworzyli pierwszy pozytonowy tomograf emisyjny (PET), urządzenie, które zapewnia wizualną informację o aktywności mózgu. Lekarze stosują skanowanie PET do monitorowania takich rzeczy jak przepływ krwi i zużycie tlenu w mózgu.

Koncentracja na chorobach mózgu

1976-1985

Po 60-ciu latach wzrostu i rozwoju, opartego o szeroki asortyment produktów, Lundbeck postanowił pod koniec lat siedemdziesiątych stopniowo wycofywać się z istniejących agencji i działów kosmetycznych i skoncentrować się na rozwoju i komercjalizacji produktów farmaceutycznych.

Pod koniec lat 80-tych Lundbeck w dalszym ciągu skupiał się na swojej strategii biznesowej. W przyszłości Lundbeck będzie poświęcać swoje wysiłki w zakresie badań, rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów farmaceutycznych do leczenia chorób mózgu.

W latach 80-tych Lundbeck zaczął się koncentrować na rozwoju swojej pozycji w dziale medycyny zajmującej się OUN (ośrodkowy układ nerwowy, ang. CNS (Central Nervous System)

Cipramil® w 70-ciu krajach

1986-1995

Lundbeck szybko się rozwinął w latach 90-tych dzięki sukcesowi leku Cipramil®, który został zarejestrowany w ponad 70-ciu krajach w leczeniu depresji i lęku.

Klaus Bøgesø oraz zespół odpowiedzialny za rozwój escitalopramu.

W 1990 roku w 75-tą rocznicę powstania firmy Lundbeck, przychody wynosiły 0,5 miliarda koron duńskich a firma została podzielona na 8 regionów. Lundbeck liczył wtedy 739 pracowników, z czego 189 było zatrudnionych za granicą.

Cząsteczka escitalopramu.

Czy wiesz że…?

Na początku lat 90-tych, prezydent USA George W. Bush ogłosił nowe dziesięciolecie „Dekadą mózgu”, podkreślając, że zaczął się polityczny nacisk na choroby związane z mózgiem. W 1993 roku zidentyfikowano gen odpowiedzialny za chorobę Huntingtona. W 1994 roku Alfred G. Gilman i Martin Rodbell otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie grupy białek w komórkach ludzkich zwanych receptorami sprzężonymi z białkami G ( ang. GPCRs) oraz za ich rolę w trafnym przetwarzaniu sygnałów dla dużej grupy nowoczesnych leków. Ze względu na ich znaczenie fizjologiczne i patofizjologiczne GPCR będzie bardzo istotne. W 1995 roku dr John R. Marler ze współpracownikami zademonstrował pierwszą skuteczną interwencję w udarze mózgu.

Lexapro/Cipralex siłą napędową Lundbeck’a

1996-2005

W celu zapewnienia dalszych sukcesów Lundbeck zintensyfikował działania badawcze i nabywał licencje leków od innych firm farmaceutycznych. Umożliwiło to firmie uruchamianie nowych leków, gdy wygasały licencje na własne produkty.

Firma Hansa Lundbeck’a osiągnęła w końcu dojrzałość w czerwcu 1999 roku, kiedy jej akcje zaczęły być notowane na giełdzie w Kopenhadze. Notowania na giełdzie dały dostęp do nowego kapitału, który był ważny w przypadku zakupu większej ilości podmiotów zależnych, których w 2000 roku było 30. Firma stała się bardziej widoczna, wprowadziła większą odpowiedzialność w zarządzaniu i wprowadziła nowy sposób wynagradzania pracowników posiadających akcje. W 2002 roku na rynek zostało wprowadzone Lexapro®/Cipralex® i udostępnione w ok. 100 krajach na świecie, odpowiadając za znaczna część przychodu firmy.

W 1997 roku powstał Instytut Lundbeck’a, aby pomóc zmniejszyć globalne obciążenie chorobami mózgu poprzez edukację pracowników służby zdrowia na całym świecie.

Pierwszy dzień notowań na giełdzie KFX w Kopenhadze (1999 rok).

W 2003 roku Lundbeck przejął amerykańską firmę badawczą Synaptic, która stała się przyczółkiem badawczym Lundbeck’a w Stanach Zjednoczonych. Jednym z powodów nabycia Synaptic była jej specjalizacja w badaniach nad grupą receptorów sprzężonych z białkiem G.

Strategia rozwoju

2006-2015

W 2008 Lundbeck rozpoczął nową strategię wzrostu, rozwijając się ze spółki europejskiej do firmy globalnej, kontynuował ekspansję na nowe rynki międzynarodowe.

Pod koniec 2013 roku, Lundbeck zatrudniał około 6000 pracowników w 57 krajach.

W 2009 roku Lundbeck przejął Ovation Pharmaceuticals Inc., ustanawiając własną platformę handlową w Stanach Zjednoczonych, największym rynku farmaceutyków na świecie. Lundbeck przejął również Elaiapharm we Francji, zwiększając moce produkcyjne firmy. W Stanach Zjednoczonych został wprowadzony lek Sabril® w leczeniu padaczki.

W Stanach Zjednoczonych w 2013 roku został wprowadzony lek Abilify Maintena® stosowany w leczeniu schizofrenii.

W 2011 roku wprowadzony został Sycrest®/Saphris® w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto Lundbeck stworzył nowe centrum badawcze w Chinach i podpisał historyczną umowę z japońską firmą, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., dostarczając tym samym innowacyjne leki w zaburzeniach psychicznych. Pacjentom w USA cierpiącym na zespół Lennoxa-Gastauta dano dostęp do nowej opcji leczenia wraz z wprowadzeniem leku Onfi®. W 2013 Lundbeck poczynił pierwsze kroki w nowej dziedzinie, wprowadzając w Europie Selincro® do leczenia uzależnienia od alkoholu.

W 2014 roku, w Stanach Zjednoczonych oraz niektórych rynkach europejskich i międzynarodowych, został wprowadzony lek Brintellix w leczeniu depresji.

W 2014 roku, Lundbeck rozszerzył swoją obecność na rynku w Stanach Zjednoczonych poprzez nabycie firmy Chelsea Therapeutics i leku Northera® do leczenia objawowego neurogennego niedociśnienia ortostatycznego (NOH). Lundbeck rozrósł się trzydziestokrotnie i w setną rocznicę powstania firmy w 2015 roku osiągnął przychód w wysokości około 13,5 mld DKK (koron duńskich).

Czy wiesz że…?

W 2013 roku Ernst Bamberg i współpracownicy otrzymali “Nagrodę Mózgu” od Europejskiej Fundacji Badań nad Mózgiem Grety Lundbeck, za odkrycie i doskonalenie optogenetyki. Ta rewolucyjna technika pozwala na włączanie i wyłączanie za pomocą światła genetycznie specyficznej populacji neuronów, oferując nie tylko możliwość wyjaśnienia cech prawidłowych i nieprawidłowych obwodów neuronowych, ale także nowe podejście do leczenia chorób mózgu.

Produkty - Kamienie milowe

Podczas ostatniego stulecia, Lundbeck angażował się w badania, rozwój, produkcję, marketing i sprzedaż produktów farmaceutycznych na całym świecie. Dziś nasze główne produkty stosowane są w leczeniu depresji, lęku, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu, choroby afektywnej dwubiegunowej typu I, padaczki, choroby Huntingtona, choroby Alzheimera i Parkinsona i objawowej neurogennej hipotonii ortostatycznej (NOH).

1937

Epicutan®

Lundbeck wprowadził Epicutan®, pierwszy oryginalny produkt do leczenia ran.

1940

Lucosil®

Wprowadzono Lucosil® do leczenia infekcji dróg moczowych.

1952

Ketogan®

Wprowadzono Ketogan® w leczeniu ostrego bólu.

1959

Truxal®

Wprowadzono Truxal® w leczeniu schizofrenii.

1989

Cipramil®

Wprowadzono Cipramil® w leczeniu depresji.

1996

Serdolect®

Wprowadzono Serdolect® w leczeniu schizofrenii.

2002

Cipralex®/Lexapro®

Wprowadzono Cipralex®/Lexapro® w leczeniu depresji i lęku.

2003

Azilect®

Wprowadzono Azilect® w leczeniu choroby Parkinsona.

Ebixa®

Wprowadzono lek Ebixa® w leczeniu choroby Alzheimera.

2008

Xenazine®

Wprowadzono Xenazine® w leczeniu pląsawicy Huntingtona.

2009

Sabril®

Wprowadzono Sabril® w leczeniu padaczki.

2011

Saphris®/Sycrest®

Wprowadzono Saphris®/Sycrest® w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

2012

Onfi®

Wprowadzono Onfi® w leczeniu zespołu Lennox-Gastauta (padaczka).

2013

Abilify Maintena®

Wprowadzono Abilify Maintena® w leczeniu schizofrenii.

Selincro®

Wprowadzono Selincro® w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

2014

Brintellix®

Wprowadzono Brintellix® w leczeniu depresji.

Northera®

Wprowadzono Northera® w leczeniu objawowej neurogennej hipotonii ortostatycznej (NOH).

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl