Zgłoszenie działania niepożądanego

Co zrobić w przypadku zaobserwowania działania/działań niepożądanych podczas stosowania   leku/leków produkowanych przez firmę Lundbeck?

Szanowni Państwo,

Jeżeli podczas stosowania leku/leków firmy Lundbeck zaobserwowano 
wystąpienie działania niepożądanego, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie 
się z lekarzem prowadzącym i poinformowanie go o jego wystąpieniu.

Jednocześnie informujemy, że firma Lundbeck Poland Sp. z o.o. monitoruje i rejestruje 
każde zgłoszenie spontaniczne dotyczące działań niepożądanych.

Jeżeli chcecie Państwo zgłosić działanie niepożądane lub podejrzenie wystąpienia działania 
niepożądanego bezpośrednio do firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o., uprzejmie prosimy o kontakt:

 

Lundbeck Poland Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

W godzinach pracy biura 9:00 - 17:00:

tel.:     +(48) 22 626 93 00
faks:    +(48) 22 626 93 01

Poza godzinami pracy biura:

faks:    +(48) 22 626 93 01

e-mail: SafetyLuPoland@lundbeck.com

Formularz zgłoszenia NDL dla pacjentów i ich rodzin.

 

Zgłoś działanie niepożądane (link do strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych).
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl