Neurologia

Padaczka jest chorobą neurologiczną, w przebiegu, której dochodzi do zaburzeń aktywności elektrycznej mózgu, prowadzących do wystąpienia napadów drgawkowych.

Padaczka jest chorobą neurologiczną, w przebiegu, której dochodzi do zaburzeń aktywności elektrycznej mózgu, prowadzących do wystąpienia napadów drgawkowych.

Informacje ogólne

Padaczka, zwana także epilepsją, jest chorobą, w przebiegu, której w mózgu dochodzi do gwałtownego wzrostu aktywności elektrycznej określonego typu1. Prowadzi to do wystąpienia napadów drgawkowych i może wpływać na różne elementy stanu psychicznego i fizycznego, takie jak świadomość, spostrzeganie, ruchy dowolne ciała2. Osoby chorujące na padaczkę mogą zazwyczaj prowadzić w miarę normalne życie, muszą jednak (poprzez stosowanie różnych środków ostrożności) próbować zminimalizować ryzyko urazu związanego z napadem3.

Padaczka może wystąpić w różnych okolicznościach medycznych, na przykład u chorych z określonymi mutacjami genetycznymi czy w następstwie urazów głowy4. Najczęściej nie udaje się jednak zidentyfikować żadnej uchwytnej przyczyny1.

Objawy

Wyróżnia się wiele typów napadów padaczkowych, ich objawy wahają się od krótkotrwałych zaburzeń spostrzegania, przez krótkie okresy utraty przytomności, aż do pełnego napadu drgawkowego2,5. Niektóre objawy napadu padaczkowego są trudne do rozpoznania zarówno dla lekarza, jak i dla samego chorego. Do tej kategorii zaliczyć można takie objawy, jak wpatrywanie się przed siebie pustym, nieobecnym wzrokiem, cmokanie ustami czy gwałtowne, „szarpiące” ruchy kończyn górnych i dolnych5.

Rozpoznanie padaczki można postawić po wystąpieniu, co najmniej dwóch niesprowokowanych napadów drgawkowych2. Warto podkreślić, że występowanie napadów jest nieodłącznym elementem obrazu klinicznego epilepsji, co nie oznacza, że każdy napad ma charakter padaczkowy6.

Dane statystyczne

Szacuje się, że na padaczkę choruje około 1% 20-latków i 3% 75-latków, natomiast około 10% osób doznaje co najmniej jednego napadu drgawkowego w życiu7. Zgodnie z danymi Epilepsy Foundation of America, na padaczkę cierpi około 3 miliony Amerykanów7, na świecie liczba ta wynosi około 40 milionów8.

Na padaczkę chorują ludzie w każdym wieku, niezależnie od przynależności rasowej1. Każdego roku rejestruje się około 200,000 nowych zachorowań, rozpoznanie to jest najczęstsze w grupie pacjentów poniżej drugiego i powyżej 65 roku życia7.

W Stanach Zjednoczonych bezpośrednie i pośrednie koszty opieki nad chorymi na padaczkę szacuje się na 17.6 miliarda dolarów rocznie7.   

Rozpoznawanie i leczenie

W przypadku obecności typowych objawów rozpoznanie padaczki może być postawione przez lekarzy różnych specjalności, w tym neurologów, neurologów dziecięcych, pediatrów, neurochirurgów, internistów i lekarzy rodzinnych, w zależności od lokalnych zwyczajów i regulacji prawnych1.

Proces diagnostyczny ma charakter wieloetapowy i powinien uwzględniać dobrze zebrany wywiad, wyniki badania fizykalnego, badań laboratoryjnych, elektroencefalografii (EEG) i badań neuroobrazowych9. Szczegółowy dobór testów i narzędzi diagnostycznych zależy od lekarza9.

Następnym krokiem po postawieniu rozpoznania padaczki lub napadów drgawkowych jest wybór odpowiedniej metody leczenia10. Padaczka jest chorobą nieuleczalną5, regularne stosowanie odpowiednich leków może jednak zapobiegać występowaniu napadów10. W przypadku nieskuteczności leczenia farmakologicznego należy rozważyć alternatywne metody leczenia, między innymi leczenie chirurgiczne, stosowanie specjalnej diety, stymulację nerwu błędnego czy tzw. metody komplementarne (niekonwencjonalne)10. Leczenie chirurgiczne może zapobiegać napadom wtórnym do jakiejś odwracalnej choroby mózgu10.

Każdy rodzaj leczenia padaczki może być włączony dopiero po konsultacji specjalistycznej.

Piśmiennictwo

1. Epilepsy Foundation. Frequently asked questions. www.epilepsyfoundation.org/aboutepilepsy/faq.cfm. Accessed 05/09/11.

2. Epilepsy Foundation. About epilepsy. www.epilepsyfoundation.org/aboutepilepsy/index.cfm. Accessed 05/09/11.

3. Epilepsy Foundation. Health risks. www.epilepsyfoundation.org/aboutepilepsy/healthrisks/index.cfm. Accessed 05/09/11.

4. RogersSJ, Cavazos JE. Epilepsy. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al., eds. Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach. 7th edition.New York,NY: McGraw-Hill; 2008: p927.

5. Epilepsy Foundation. What is epilepsy? www.epilepsyfoundation.org/livingwithepilepsy/youth/youngadults/what-is-epilepsy.cfm. Accessed 05/09/11.

6. Lowenstein DH. Seizures and epilepsy. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th edition.Philadelphia,PA: McGraw Hill; 2010: p1.

7. Epilepsy Foundation. Incidence and prevalence. www.epilepsyfoundation.org/aboutepilepsy/whatisepilepsy/statistics.cfm. Accessed 05/09/11.

8. World Health Organization. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 06/09/11.

9. Epilepsy Foundation. Diagnosis. www.epilepsyfoundation.org/aboutepilepsy/Diagnosis/index.cfm. Accessed 05/09/11.

10. Epilepsy Foundation. Treatment. www.epilepsyfoundation.org/aboutepilepsy/treatment/index.cfm. Accessed 05/09/11.

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl