Neurologia

Choroba Parkinsona ma charakter postępujący i polega na stopniowej utracie komórek nerwowych w określonym obszarze mózgu, co prowadzi do trudności w kontrolowaniu ruchów dowolnych i innych objawów niezwiązanych z poruszaniem się.

Choroba Parkinsona ma charakter postępujący i polega na stopniowej utracie komórek nerwowych w określonym obszarze mózgu, co prowadzi do trudności w kontrolowaniu ruchów dowolnych i innych objawów niezwiązanych z poruszaniem się.

Informacje ogólne

Choroba Parkinsona jest przewlekłą i postępującą chorobą mózgu, która dotyka przede wszystkim osoby powyżej 60 roku życia1. Osoby chorujące na chorobę Parkinsona mają trudności w kontrolowaniu ruchów własnego ciała, objawy nasilają się w miarę progresji schorzenia. W przebiegu choroby Parkinsona dochodzi ostatecznie do upośledzenia zdolności pacjenta do sprawnego funkcjonowania w zwykłych sytuacjach codziennych.

Objawy choroby Parkinsona są konsekwencją utraty komórek nerwowych w obszarze mózgu odpowiedzialnym za kontrolę ruchów dowolnych, a także w innych obszarach odpowiadających za nastrój, sen, myślenie. Dokładna przyczyna utraty komórek nerwowych nie jest znana, przypuszcza się, że jest to wynik interakcji czynników genetycznych, środowiskowych i procesu starzenia2.

Objawy

Klasyczne objawy choroby Parkinsona – tak zwane objawy ruchowe – obejmują drżenie, spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni i zaburzenia równowagi. Częste są ponadto objawy nieruchowe, na przykład depresja, otępienie, ból, zaburzenia snu i objawy dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego (problemy z regulacją pracy przewodu pokarmowego, regulacją ciśnienia krwi, itp.). Wszystkie objawy przyczyniają się istotnie do poczucia obciążenia chorobą.

Choroba Parkinsona ma charakter postępujący, w miarę upływu czasu pojawiają się nowe objawy, a już obecne powoli się nasilają. Nie jest to jednak choroba śmiertelna – pacjenci żyją średnio od 15 do 25 lat od postawienia rozpoznania.

Dane statystyczne

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. W 2004 roku dotkniętych nią było 5.2 miliona kobiet i mężczyzn na całym świecie3 każdego roku rozpoznaje się od 4 do 20 nowych przypadków / 100 tysięcy osób4.

Choroba Parkinsona rozpoczyna się zwykle pod koniec szóstej i na początku siódmej dekady życia (przełom 50 i 60 roku życia), choć rzadsze postacie mogą pojawić się już przed 40 rokiem życia5 W jednym z badań prowadzonych w pięciu krajach europejskich, rozpowszechnienie choroby Parkinsona w populacji osób powyżej 65 roku życia wynosiło 1.6%6.

Ponieważ ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona rośnie wraz z wiekiem, przedłużanie się życia ludzkiego i wzrost liczby osób dożywających wieku podeszłego przekłada się na wzrost liczby chorych z tym schorzeniem7

Rozpoznawanie i leczenie

Choroba Parkinsona jest wciąż jeszcze chorobą nieuleczalną, jednak w większości przypadków, po postawieniu odpowiedniego rozpoznania przez lekarza, może być skutecznie leczona objawowo. Celem leczenia jest kontrolowanie i opanowywanie objawów, tak, aby zapewnić możliwość sprawnego funkcjonowania i przyzwoitą jakość życia przez możliwie jak najdłuższy czas.

Typowym sposobem leczenia choroby Parkinsona jest farmakoterapia, czasem stosuje się także interwencje chirurgiczne. Istotną rolę odgrywają też ćwiczenia fizyczne, odpowiednia dieta i inne komplementarne (niekonwencjonalne) metody leczenia, a także wsparcie emocjonalne i silne więzi społeczne. Wiedza na temat choroby, umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej, akceptacja nowych celów i wyzwań wydaje się prawie równie istotna, co bardziej praktyczne aspekty leczenia i opieki.

Pacjent z chorobą Parkinsona powinien być objęty specjalistyczną opieką medyczną, niezależnie od tego, nie powinien bać się prosić o pomoc.

 Piśmiennictwo

1. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2006.

2. Morgan JC, Sethi KD. Emerging drugs for Parkinson’s disease. Expert Opin Emerg Drugs 2006; 11 (3): 403–417.

3. World Health Organization. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 06/09/11.

4. Datamonitor Stakeholder Opinions: Parkinson’s disease. 2006.

5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.

6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62 (1): 10–15.

7. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2004.

Poradnik

Poradnik na temat choroby Parkinsona zawierający podstawowe informacje oraz odpowiedzi na różne pytania związane z tym schorzeniem.

Czytaj więcej...

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl